Wyodrębnianie wydatków na stosowanie specjalnej organizacji nauki

Kategoria: Płace i finanse
Data: 18-07-2015 r.

Samorząd ma obowiązek wydatkować środki otrzymane w subwencji na kształcenie specjalne, ale określenie sposobu i formy realizacji tego obowiązku pozostawiono w gestii samorządów. Przyjęta metoda musi być adekwatna do specyfiki funkcjonowania danej jednostki oraz powinna umożliwiać właściwe przyporządkowanie wydatków na ten cel.

Nowe rozdziały w klasyfikacji budżetowej

W dziale 801 zostały wprowadzone dwa nowe rozdziały 80149 i 80150, które dotyczą gromadzonych dochodów i wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach. Rozporządzenie zmieniające w zakresie klasyfikacji budżetowej nie uchyliło obowiązku stosowania pozostałych rozdziałów odpowiadających określonym rodzajom działalności.

Sposób oszacowania wysokości wydatków, które można rozliczyć, musi dokonać jednostka samorządu terytorialnego, np. wspólne wydatki na media poniesione w placówkach. W takiej sytuacji należy ustalić procentowy udział w stosunku do pomieszczeń zajmowanych przez dzieci posiadające orzeczenie.

Przeznaczenie środków zależy od liczba uczniów

Jeśli zmniejszy się liczba dzieci posiadających orzeczenie w stosunku do wykazanych w SIO, jednostka samorządowa może przeznaczyć otrzymaną kwotę subwencji związaną z kształceniem specjalnym na pozostałych uczniów realizujących obowiązek edukacji na jej terenie lub na inne zadania związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy, np.:

  • na specjalistyczny sprzęt,
  • materiały edukacyjne,
  • pokrycie kosztów utrzymania budynku związanych z udogodnieniami dla uczniów niepełnosprawnych.
Barbara Jarosz, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37568 )
Array ( [docId] => 37568 )

Array ( [docId] => 37568 )