Zastępca straci pracę, jeśli zwolni się zastępowany pracownik

Data: 30-01-2014 r.

Jeśli w trakcie trwania umowy na zastępstwo rozwiązaniu ulegnie stosunek pracy z zastępowanym pracownikiem, rozwiąże się także umowa z zastępcą. Aby zatrudniać go dalej pracodawca musi zawrzeć z pracownikiem kolejną, normalną, umowę o pracę.

Umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego pracownika jest specyficzną umową na czas określony. Długość jej trwania jest bowiem ściśle powiązana z okresem nieobecności w pracy pracownika, za którego zastępujący został zatrudniony, i w chwili jego powrotu do pracy umowa przestaje być zasadna.

 

Istnieją dwie możliwości określenia terminu zakończenia umowy na zastępstwo. Może on być wskazany przez fakt powrotu zastępowanego pracownika do pracy (przykładowy zapis w umowie o pracę: Niniejsza umowa rozwiązuje się z dniem powrotu do pracy pracownika Jana Kowalskiego). W takim przypadku z dniem powrotu zastępowanego pracownika do pracy, umowa o pracę zawarta z zastępcą ulega rozwiązaniu.

Inaczej natomiast jest w sytuacji, gdy w umowie na zastępstwo wskazano końcową datę jej trwania – np. umowę zawarto na czas korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego do 31 maja 2014 r. W takim przypadku to właśnie w dniu wskazanym w umowie na zastępstwo jako ostatni dzień jej trwania, ulega ona rozwiązaniu. Natomiast ewentualne skrócenie nieobecności pracownika i jego wcześniejszy powrót do pracy wymagają wypowiedzenia umowy na zastępstwo. Obowiązujący jest bowiem w takim przypadku termin wskazany w umowie.

Ponieważ umowa na zastępstwo jest ściśle związana z istnieniem stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a zastępowanym pracownikiem, rozwiązanie umowy z zastępowanym pracownikiem skutkuje tym, że nie ma podstaw do istnienia stosunku pracy między pracodawcą a zastępcą. W związku z tym pracownikowi zastępującemu także należy wypowiedzieć umowę lub rozwiązać ją za porozumieniem stron. Okres wypowiedzenia w przypadku umowy na zastępstwo wynosi 3 dni robocze.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33344 )
Array ( [docId] => 33344 )