Urlop przy umowie na zastępstwo liczy się proporcjonalnie

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 01-06-2014 r.

Urlop nauczyciela zatrudnionego na okres krótszy niż 10 miesięcy liczy się proporcjonalnie do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć w szkole. Za jeden miesiąc pracy przyjmuje się 5,6 dnia urlopu.

Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole lub na okres powyżej 10 miesięcy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze opowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Natomiast nauczyciel zatrudniony w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie szkolne na okres krótszy niż 10 miesięcy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

Ważne: Wymiar zatrudnienia nauczyciela placówki feryjnej nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego.

Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela zatrudnionego na czas określony w szkole feryjnej ma znaczenie najczęściej tylko dla wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, urlop wypoczynkowy. W tej sytuacji, nauczycielowi placówki feryjnej przysługuje ekwiwalent  pieniężny - nie więcej jednak niż za 8 tygodni.

Aby ustalić wysokość ekwiwalentu nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony w szkole przez okres 10 miesięcy (czas trwania zajęć dydaktycznych), przyjmuje się, że nauczycielowi przysługuje urlop w wymiarze 56 dni. Natomiast nauczycielowi zatrudnionemu w szkole przez okres krótszy niż okres 10 miesięcy przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym. Miesiąc pracy tego nauczyciela odpowiada 1/10 wymiaru urlopu przysługującego nauczycielowi zatrudnionemu w szkole przez okres co najmniej 10 miesięcy. Zatem za każdy miesiąc zatrudnienia przysługuje 5,6 dnia urlopu.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Polecam

Ocena użytkownika:
4
Zgłoś naruszenie regulaminu
data:

Polecam

Ocena użytkownika:
4
Zgłoś naruszenie regulaminu
Array ( [docId] => 34996 )
Array ( [docId] => 34996 )