Za oczernianie współpracowników i dyrektora grozi kara dyscyplinarna

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 04-07-2013 r.

Gdy wśród kadry pedagogicznej zdarzy się niezdyscyplinowany nauczyciel, który oczernia współpracowników i dyrektora szkoły – trzeba go ukarać. Rozwiązaniem jest wniosek o pociągnięcie nauczyciela do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Wcześniej jednak warto zebrać dowody nieetycznych zachowań.

Formułowanie fałszywych oskarżeń pod adresem współpracowników, oczernianie ich to zachowania nieetyczne, które bardzo negatywnie odbijają się na atmosferze w miejscu pracy, często też uniemożliwiają współpracę w zespole, dlatego też należy im zdecydowanie przeciwdziałać. Szczególnie napiętnowane powinny być takie zachowania w środowiskach osób wykonujących zawody zaufania publicznego, od których oczekuje się przecież przestrzegania wysokich standardów moralnych.

Dwa rodzaje odpowiedzialności służbowej nauczycieli - dyscyplinarna i porządkowa


Nauczyciele - zgodnie z art. 75 Karty Nauczyciela - ponoszą dwojakiego rodzaju odpowiedzialność, a mianowicie odpowiedzialność dyscyplinarną za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 oraz odpowiedzialność porządkową za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy. W przypadku tej drugiej odpowiedzialności kary porządkowe wymierza pracodawca (dyrektor szkoły) zgodnie z Kodeksem pracy.

Uchybienie godności zawodu podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej

Jeśli więc zachowanie nauczyciela uchybia godności zawodu, to dyrektor powinien wyciągnąć konsekwencje wobec tego nauczyciela na drodze dyscyplinarnej. Dyrektor nie jest uprawniony do zastosowania wobec nauczyciela sankcji, ale może o zachowaniu nauczyciela powiadomić właściwą miejscowo komisję dyscyplinarną dla nauczycieli. W zawiadomieniu takim należy powołać przypadki nieetycznych zachowań nauczyciela i w miarę możliwości dołączyć także dowody o tym świadczące, co ułatwi pracę rzecznikowi dyscyplinarnemu w postępowaniu wyjaśniającym oraz ewentualnie także komisji dyscyplinarnej w postępowaniu dyscyplinarnym.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30500 )
Array ( [docId] => 30500 )

Array ( [docId] => 30500 )