Ciąża w trakcie urlopu wychowawczego

Autor: Trochimiuk Anna
Data: 30-10-2012 r.

Jeżeli pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym zajdzie w ciążę i otrzyma zwolnienie lekarskie z tego powodu, nie oznacza to automatycznego przerwania urlopu wychowawczego. Aby zrezygnować z urlopu wychowawczego i korzystać ze zwolnienia lekarskiego w trakcie ciąży należy najpierw zawiadomić pracodawcę o chęci przerwania tego urlopu.

Udzielenie urlopu wychowawczego

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4. roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlopu udziela się na wniosek pracownika (art. 186 Kodeksu pracy).

Zgoda na wcześniejszy powrót do pracy z urlopu wychowawczego

Jeżeli pracownik chce wcześniej niż planował zakończyć urlop wychowawczy, musi zgłosić pracodawcy oświadczenie o rezygnacji z urlopu wychowawczego. Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

  • w każdym czasie - za zgodą pracodawcy,
  • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Zapamiętaj! Pracodawca może wyrazić zgodę na powrót pracownicy do pracy w każdym czasie (chociażby z dnia na dzień). W przypadku braku tej zgody, po upływie 30 dni od zawiadomienia, pracodawca ma obowiązek umożliwienia pracownicy świadczenia pracy (art. 1863 Kodeksu pracy).

Zwolnienie lekarskie po powrocie do pracy

Dopiero po zakończeniu korzystania z urlopu wychowawczego pracownica może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego w związku ze złym stanem zdrowia w ciąży, o ile oczywiście lekarz uzna, że pracownica jest czasowo niezdolna do pracy z tego powodu.

 
Trochimiuk Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30557 )
Array ( [docId] => 30557 )