Decyzja o udzieleniu urlopu zdrowotnego może zostać podjęta z wyprzedzeniem

Autor: Wysocka Marta
Data: 31-05-2016 r.

O potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego dla nauczycieli orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Okres urlopu wskazany w orzeczeniu jest więc wiążący dla dyrektora, który powinien udzielić urlopu w wyznaczonym terminie. Dotyczy to także sytuacji, gdy nauczyciel złoży wniosek z wyprzedzeniem.

Przepisy nie wskazują terminu, w jakim powinna zostać wydana decyzja w sprawie udzielenia urlopu zdrowotnego. Tym samym decyzja ta może być wydana przed rozpoczęciem okresu wskazanego w orzeczeniu lekarskim, nawet na kilka miesięcy przed jego rozpoczęciem.

Przykład:

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek wraz z orzeczeniem lekarskim w dniu 23 maja 2016 r. o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od 27 sierpnia 2016 r. do 26 sierpnia 2017 r. Kiedy należy wydać decyzję o udzieleniu tego urlopu (z jaką datą)?

Odpowiedź: Urlop powinien być udzielony zgodnie z orzeczeniem lekarskim, lecz sama decyzja może być wydana wcześniej.

W praktyce mogą pojawić się wątpliwości co do aktualności orzeczenia lekarskiego zalecającego urlop dla poratowania zdrowia wystawionego na kilka miesięcy przed zalecaną datą rozpoczęcia urlopu zdrowotnego. Stan zdrowia nauczyciela w ciągu kilku miesięcy może się bowiem zmienić, zaś dyrektor przedszkola lub szkoły, do którego wpłynie wniosek o urlop, może powziąć uzasadnione wątpliwości, czy udzielenie nauczycielowi urlopu na podstawie orzeczenia sprzed kilku miesięcy jest uzasadnione. W takim przypadku będzie mógł się od niego odwołać.

Przyczyny odwołania mogą dotyczyć jedynie kwestii zawartych w orzeczeniu, które wskazuje dane nauczyciela – przykładowo może być to opisanie wątpliwości dotyczących zalecanego terminu rozpoczęcia i zakończenia urlopu zdrowotnego.

Michał Kowalski, radca prawny, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego  Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39050 )
Array ( [docId] => 39050 )

Array ( [docId] => 39050 )