Dyrektor przedszkola: urlop wypoczynkowy nauczyciela po urlopie zdrowotnym

Data: 19-08-2013 r.

Dyrektor przedszkola udzieli urlopu wypoczynkowego nauczycielowi wracającemu z urlopu zdrowotnego, ale jego termin nie musi przypadać zaraz po zakończeniu urlopu zdrowotnego. Urlop wypoczynkowy nauczyciela nie może zakłócać prawidłowej pracy placówki.

Nauczyciel przedszkola ma prawo do 35 dni roboczych urlopu wypoczynkowego, którego dyrektor przedszkola udziela na podstawie planu urlopów dla nauczycieli (art. 64 ust. 3 Karta Nauczyciela).

Karta Nauczyciela uprawnia ich także do korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli są zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony i przepracowali w szkole lub przedszkolu co najmniej 7 lat (art. 73 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Urlop wypoczynkowy nauczyciela placówki nieferyjnej

Nauczyciel placówki nieferyjnej, który z powodu przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nie wykorzystał w całości przysługującego w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego będzie mógł wykorzystać pozostałą jego część po powrocie do pracy.

Termin, w jakim zostanie wykorzystany przysługujący urlop wypoczynkowy nauczyciela ustala dyrektor przedszkola opracowujący plan urlopów. Urlop dla nauczycieli wracających z urlopu dla poratowania zdrowia powinien być udzielony do końca roku kalendarzowego. Nie oznacza to jednak, że dyrektor przedszkola zaplanuje go od razu po zakończeniu urlopu zdrowotnego nauczyciela. Obowiązkiem dyrektora placówki jest bowiem takie rozplanowanie pracy nauczycieli, aby przedszkole funkcjonowało poprawnie.

Ustalając terminy urlopów dyrektor przedszkolna konsultuje się z nauczycielami i należy spodziewać się, że w pierwszej kolejności zaplanuje go dla nauczycieli, którzy w danym roku kalendarzowym nie korzystali z urlopu wypoczynkowego. Udzielenie urlopu nauczycielowi, który zakończył właśnie urlop zdrowotny nauczyciela mogłoby zakłócić pracę przedszkola. Zauważa się natomiast, że urlop dla poratowania zdrowia nie uniemożliwia wypoczynku.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30603 )
Array ( [docId] => 30603 )