Dyrektor szkoły lepiej zorganizuje pracę szkoły – nowa Karta Nauczyciela

Data: 23-04-2013 r.

Dyrektor szkoły będzie mógł skorzystać z 14 dni urlopu w trakcie roku szkolnego. Takie prawo ma zapewnić nowa Karta Nauczyciela, której projekt zmienia zasady na jakich udzielany jest urlop wypoczynkowy nauczyciela. Zmiany mają zapewnić lepszą organizację pracy szkoły.

Resort edukacji chce, aby dyrektor szkoły mógł korzystać z prawa do nieprzerwanego wypoczynku w wymiarze 14 dni kalendarzowych w trakcie trwania roku szkolnego, a nie wyłącznie w dni wolne od zajęć lekcyjnych – jak wskazuje obowiązująca obecnie Karta Nauczyciela.

Dyrektor szkoły lepiej zorganizuje pracę szkoły

Obowiązujące regulacje mogą utrudniać właściwą organizację pracy szkoły. Projektowana Karta Nauczyciela ma na celu usprawnienie jej działania. Ustawodawca zauważa, że obowiązki dyrektora szkoły nie zawsze umożliwiają mu skorzystanie z prawa do nieprzerwanego wypoczynku w dni wolne od zajęć lekcyjnych. Nowa Karta Nauczyciela pozwoli tak zaplanować okres korzystania z urlopu, aby obowiązki dyrektora szkoły.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela w planie urlopów

Karta Nauczyciela nałoży na dyrektora szkoły obowiązek sporządzania planu urlopów, w którym uwzględniony będą urlopy wszystkich nauczycieli. Plan powinien obejmować pełen przewidziany w Karcie Nauczyciela wymiar urlopu, ponieważ w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych nie przewiduje się możliwości wzięcia tzw. urlopu na żądanie.

Dyrektor szkoły zorganizuje pracę nauczycieli niekorzystających z urlopu w wakacje

W nowej Karcie Nauczyciela urlop wypoczynkowy nauczyciela ma wynosić 47 dni roboczych w roku, co stanowi istotną zmianę w odniesieniu do obecnych przepisów, zgodnie z którymi nauczyciele szkół feryjnych korzystają z urlopu w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii oraz w czasie ich trwania. Obowiązki dyrektora szkoły obligują do zapewnienia każdemu nauczycielowi możliwości skorzystania z 28 dni roboczych nieprzerwanego wypoczynku. Karta Nauczyciela nie obliguje, by wypoczynek ten miał miejsce w wakacje, trzeba jednak zaznaczyć, że dyrektor szkoły ma mieć prawo do takiego planowania dni wolnych nauczycieli, aby zapewnione było prawidłowe funkcjonowanie placówki.

Dla pedagogów, którzy urlop wypoczynkowy nauczyciela będą chcieli wykorzystać w trakcie trwania roku szkolnego, dyrektor szkoły na czas wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych przewiduje inne zajęcia, związane m.in. uczestniczeniem w doskonaleniu zawodowym, przygotowywaniem nowego roku szkolnego itp.

Źródło: Projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela trafił do konsultacji społecznych, proponowany termin wejścia w życie to 1 stycznia 2014 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30574 )
Array ( [docId] => 30574 )