Dyrektor szkoły może odwołać nauczyciela z urlopu uzupełniającego

Data: 29-08-2013 r.

W wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły może odwołać nauczyciela z urlopu uzupełniającego. Jeżeli urlop nauczyciela zostanie przerwany, dyrektor szkoły musi zwrócić koszty poniesione w związku z odwołaniem go z opłaconego wypoczynku.

Uzupełniający urlop nauczyciela jest przewidziany dla nauczycieli, którzy z powodów określonych w ustawie Karta Nauczyciela nie wykorzystali go w okresie ferii lub wakacji i udziela się go w trakcie trwania roku szkolnego (art. 66 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Dyrektor szkoły może odwołać nauczyciela z urlopu

Dyrektor szkoły jest uprawniony do odwołania nauczyciela z urlopu, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami. Możliwość odwołania jest przewidziana także dla nauczycieli korzystających z urlopu uzupełniającego. Przyczyny dla których można przerwać urlop nauczyciela określa kodeks pracy, w którym wskazuje się na dwie okoliczności:

  • obecność nauczyciela w szkole jest niezbędna,
  • w chwili rozpoczynania urlopu nie była znana okoliczność, która wymusi jego przerwanie.

(art. 167 § 1 Kodeks pracy).

Zwrot kosztów spowodowanych tym, że urlop nauczyciela został przerwany

Dyrektor szkoły odwołujący nauczyciela z urlopu ma obowiązek pokrycia kosztów, które ten poniósł w związku z zaplanowanym wypoczynkiem. Jeżeli więc nauczyciel korzysta z odpłatnych form wypoczynku, dyrektor szkoły pokryje jego koszty (art. 167 § 2 Kodeks pracy). Przepisy te dotyczą zarówno nauczycieli, którzy zostali odwołani z urlopu wypoczynkowego, jak również wykorzystujących uzupełniający urlop nauczyciela.

Urlop nauczyciela zostanie wykorzystany w innym terminie

Odwołanie z urlopu uprawnia nauczycieli do wykorzystania pozostałych dni urlopu wypoczynkowego w innym terminie. Termin ten musi zaakceptować dyrektor szkoły, tak aby nieobecność nauczyciela nie wpłynął negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie placówki. Za niewykorzystany urlop nauczyciela nie wypłaca się ekwiwalentu, chyba że zostanie z nim rozwiązany stosunek pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30605 )
Array ( [docId] => 30605 )

Array ( [docId] => 30605 )