Dyrektor szkoły może przewidzieć dla nauczycieli pracę przez 7 dni wakacji

Data: 30-06-2013 r.

Dyrektor szkoły może skrócić urlop wypoczynkowy nauczyciela przypadający na okres wakacji, jeżeli wymaga tego realizacja zadań szkoły. Karta Nauczyciela pozwala na przydzielenie dla nauczycieli pracy na okres nieprzekraczający 7 dni.

Karta Nauczyciela reguluje, że urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w szkole feryjnej odpowiada okresowi ferii i przysługuje w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 Karta Nauczyciela). Dopuszczalne są jednak sytuacje, w których dyrektor szkoły zaplanuje dla nauczycieli pracę w czasie trwania wakacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – nauczyciel nie może odmówić.

Wakacyjne zadania dla nauczycieli

Dyrektor szkoły może przewidzieć dla nauczycieli pracę na wakacje, o ile zakres obowiązków będzie zgodny z katalogiem, jaki określa Karta Nauczyciela. Zgodnie z ustawą urlop wypoczynkowy nauczyciela może być skrócony w celu:

  • przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
  • wykonania prac związanych z zakończeniem roku szkolnego oraz przygotowaniem nowego roku szkolnego,
  • opracowania szkolnego programu nauczania i uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Podkreśla się, że wymienione czynności nie mogą zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni (art. 64 ust. 2 Karta Nauczyciela). Czynności związane z przygotowaniem się do postępowania o awans zawodowy nauczyciela nie są uwzględnianie jako dni przepracowane przez nauczycieli.

Dyrektor szkoły musi zagwarantować dla nauczycieli czterotygodniowy wypoczynek

Zobowiązując nauczycieli do pracy w trakcie trwania wakacji dyrektor szkoły musi uwzględnić fakt, iż Karta Nauczyciela gwarantuje im prawo do co najmniej czterotygodniowego, nieprzerwanego urlopu art. 64 ust. 4 Karta Nauczyciela). Oznacza to, że zadania dla nauczycieli nie mogą być zaplanowane w sposób, który sprawi, że urlop wypoczynkowy nauczyciela zostanie przerwany kilkukrotnie. Ze względu na katalog obowiązków, jakie dyrektor szkoły może przewidzieć dla nauczycieli, praca w trakcie wakacji zwykle jest wykonywana w pierwszych i w ostatnich dniach ich trwania.

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30584 )
Array ( [docId] => 30584 )