Dyrektor szkoły nie może zmuszać nauczycieli do pracy w ferie

Data: 06-01-2014 r.

Ferie zimowe to okres na który Karta Nauczyciela wyznacza dla nauczycieli dni urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że dyrektor szkoły nie może zażądać od nich pracy np. w celu prowadzenia zajęć dla uczniów, którzy nigdzie nie wyjechali. Za taką pracę nauczycielom przysługuje osobne wynagrodzenie.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w szkole feryjnej przypada na okres ferii zimowych oraz wakacji (art. 64 ust. 1 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do pracy w okresie ferii zimowych, jednak prawo to ogranicza się do realizowania następujących zadań:

 
  • przeprowadzania egzaminów,

  • prac związanych z zakończeniem roku szkolnego oraz przygotowaniem do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,

  • opracowania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Czynności wynikające z realizacji tych zadań nie mogą przekroczyć siedmiu dni (art. 64 ust. 2 Karta Nauczyciela). Należy pamiętać, że siedem dni, które w dyspozycji ma dyrektor szkoły, dotyczą zarówno ferii zimowych, jak i wakacyjnych – nie można zatem zaplanować dla nauczycieli siedmiodniowej pracy w czasie ferii zimowych, a następnie w wakacje.

Dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących zajęcia w ferie

W wielu szkołach w okresie ferii organizowane są zajęcia dla uczniów, którzy nie wyjechali oraz którymi nie ma się kto zajęć. Nie są one obowiązkowe dla uczniów, podobnie dla nauczycieli, którym dyrektor szkoły nie może nakazać ich prowadzenia, ponieważ nie wpisują się w katalog zadań na które wskazuje Karta Nauczyciela w art. 64 ust. 2.

Pedagodzy wykorzystując urlop wypoczynkowy nauczyciela mogą zgodzić się na dodatkowe zajęcia, ale należy wypłacić im z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Jeżeli dyrektor szkoły nie dysponuje środkami przyznanymi na ten cel przez organ prowadzący – nauczyciele mają prawo odmówić wykonywania zadań innych wskazuje Karta Nauczyciela.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33476 )
Array ( [docId] => 33476 )