Wynagrodzenie za urlop uzupełniający nauczyciela może być niższe

Data: 02-10-2013 r.

Nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie urlopowe obliczone z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej pensji zasadniczej. Jeżeli zatem w wakacje miał pełny etat, a w chwili korzystania z urlopu uzupełniającego – obniżony – pensję urlopową liczy się ze zmniejszonej, aktualnej pensji.

Za czas urlopu nauczyciel ma prawo do takiego wynagrodzenia, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 67 ust. 1 Karty Nauczyciela). W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się:

 
  1. wynagrodzenie zasadnicze,
  2. dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
  3. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  4. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
  5. odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
  6. wynagrodzenie za pracę w święto,
  7. dodatek za uciążliwość pracy,
  8. jednorazowy dodatek uzupełniający

(§ 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli).

Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu (§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 26 czerwca 2001 r.). Zmienne składniki wynagrodzenia, takie jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu (§ 4 ww. rozporządzenia).

Jeżeli zatem nauczyciel w okresie ferii szkolnych miał pełny etat, a co za tym idzie pełną pensję, zaś w chwili wykorzystywania urlopu uzupełniającego ma obniżony etat i proporcjonalnie zmniejszone wynagrodzenie, to właśnie ta pensja będzie podstawą naliczenia wynagrodzenia urlopowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30611 )
Array ( [docId] => 30611 )