Urlop wypoczynkowy nauczyciela – Karta Nauczyciela zmieni jego wymiar

Data: 01-12-2013 r.

Prace nad nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela powinny zakończyć się jeszcze w tym roku, tak aby nowości oświatowe obowiązywały od 1 stycznia 2014 r. Znowelizowana Karta Nauczyciela wprowadza wiele zmian, jedną z nich jest wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela.

Znowelizowana Karta Nauczyciela wprowadza wiele zmian do obecnie obowiązujących przepisów. Nowości oświatowe mają dotyczyć również przepisów regulujących urlop wypoczynkowy nauczyciela. Od stycznia 2014 roku dyrektor szkoły będzie udzielał go z uwzględnieniem wymiaru zatrudnienia oraz okresu, jaki nauczyciel przepracował w danym roku szkolnym.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela – wymiar uzależniony od stażu

 

Dotychczas Karta Nauczyciela przewidywała jednakowy wymiar urlopu wypoczynkowego dla wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole. Urlop wypoczynkowy nauczyciela przysługiwał w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Nowości oświatowe zmienią ten stan określając następujący wymiar urlopu:

  • 30 dni dla nauczycieli, którzy podjęli pierwszą pracę w szkole,

  • 47 dni dla pozostałych nauczycieli.

Dyrektor szkoły musi pamiętać, że urlop wypoczynkowy nauczyciela będzie przysługiwał wyłącznie pod warunkiem przepracowania całego roku kalendarzowego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nowości oświatowe wprowadzą odniesienie do Kodeksu pracy

Określając wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy lub zatrudnionych w trakcie roku kalendarzowego, dyrektor szkoły będzie stosował przepisy Kodeksu pracy. Urlop wypoczynkowy nauczyciela będzie udzielany w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Uwzględniane będą wszystkie miesiące pracy, a nie tylko okres w którym prowadzone były zajęcia. Ważne jest również to, że wymiar urlopu będzie obniżony, jeżeli nauczyciel skorzysta z urlopu dla poratowania zdrowia.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela przez cały rok

Ważną zmianą, jaką ma przynieść znowelizowana Karta Nauczyciela jest również możliwość korzystania z urlopu wypoczynkowego w trakcie trwania roku szkolnego. Karta Nauczyciela nie będzie obligatoryjnie wskazywała, że korzysta się z niego w okresie ferii. Termin skorzystania z urlopu będzie wynikał z planu, który trzeba zatwierdzić do 31 grudnia roku poprzedzającego rok wykorzystywania urlopu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33472 )
Array ( [docId] => 33472 )