Urlop zdrowotny nauczyciela można przerwać na życzenie nauczyciela

Data: 22-12-2013 r.

Karta Nauczyciela przyznaje nauczycielom prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Urlop zdrowotny nauczyciela zostanie przerwany, jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że wykonuje on pracę zarobkową. Ustawa nie wskazuje jednak na okoliczności, w których nauczyciel sam może przerwać tę formę urlopu i wrócić do pracy w szkole.

Nauczyciele starający się o urlop dla poratowania zdrowia muszą spełnić warunki określone w art. 73 ust. 1, tj:

  • są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • posiadają co najmniej siedmioletni staż pracy w szkole

(art. 73 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Jeżeli nauczyciel spełnia te warunki i nie wykorzystał jeszcze przysługującego okresu urlopu zdrowotnego, a także posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność jego odbycia, to dyrektor szkoły udzieli urlopu w celu zrealizowania zalecanego leczenia.

Karta Nauczyciela zezwala na przerwanie urlopu

Dyrektor szkoły może wystąpić o natychmiastowy powrót nauczyciela do pracy, jeżeli stwierdzi, że w czasie gdy trwa urlop zdrowotny nauczyciela, ten wykonuje inną pracę zarobkową, czego zabrania Karta Nauczyciela (art. 73 ust. 7 Karta Nauczyciela). Ustawa nie wspomina jednak o przewidzianym dla nauczycieli prawie do zrezygnowania z dalszego przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia.

Urlop zdrowotny nauczyciela to uprawnienie, z którego nie trzeba korzystać – nie ma on charakteru obowiązkowego. Niektórzy nauczyciele nie wnioskują o udzielenie tego rodzaju urlopu, mimo spełniania warunków, które musi uwzględnić dyrektor szkoły. Uznaje się zatem, że brak obligatoryjności umożliwia nauczycielowi przerwanie korzystania z tego świadczenia i powrót do pracy.

Dyrektor szkoły nie powinien uniemożliwiać podjęcia pracy, jednak warto pamiętać, by o planowanych działaniach uprzedzić go wcześniej. Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania szkoły, dyrektor dowiedziawszy się o urlopie zdrowotnym musiał podjąć określone decyzje kadrowe. Wcześniejsze, niezapowiedziane przerwanie urlopu dla poratowania zdrowia mogłoby wprowadzić chaos do funkcjonowania placówki.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33475 )
Array ( [docId] => 33475 )

Array ( [docId] => 33475 )