Kar porządkowych dla nauczycieli nie wymierza się w czasie urlopu

Autor: Wysocka Marta
Data: 20-07-2015 r.

Dyrektor szkoły nie może wymierzać kar porządkowych dla nauczycieli przebywających na urlopie. Ze względu na brak możliwości wysłuchania nauczyciela zawieszeniu ulega jednak bieg terminu określonego w przepisach. Kary dla nauczycieli wymierza się na podstawie regulacji Kodeksu Pracy.

Zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela kary porządkowe dla nauczycieli nakładane są zgodnie z regulacjami Kodeksu Pracy. Zgodnie z przepisami dyrektor szkoły nie może zastosować kary później niż:

 • 2 tygodnie od powzięcia wiadomości o naruszeniu porządku pracy
 • 3 miesiące od dopuszczenia się naruszenia przez nauczyciela

(art. 109 § 1 Kodeks Pracy)

Przed zastosowaniem kary dyrektor szkoły ma obowiązek wysłuchania nauczyciela (art. 109 § 2 Kodeks Pracy).

Zastosowanie kar dla nauczycieli nieobecnych w pracy

Usprawiedliwiona nieobecność nauczyciela uniemożliwia zastosowanie wobec niego kary dyscyplinarnej ze względu na fakt, iż nauczyciel taki nie zostanie wysłuchany przez dyrektora szkoły.

Jeżeli z powodu usprawiedliwionej nieobecności nauczyciel nie może zostać wysłuchany, to bieg dwutygodniowego oraz trzymiesięcznego terminu na który wskazuje Kodeks Pracy, ulega zawieszeniu do dnia stawienia się nauczyciela w pracy.  Pozostałą część terminu oblicza się przez odjęcie od dwóch tygodniu oraz trzech miesięcy liczny dni, które upłynęły od następnego dnia po uzyskaniu informacji o naruszeniu oraz naruszenia porządku pracy.

Dyrektor szkoły nie jest uprawniony do wezwania nauczyciela do tego, by składał wyjaśnienia w czasie usprawiedliwionej nieobecności.

Złożenie wyjaśnień – prawa dla nauczycieli

Wysłuchanie nauczyciela jest obowiązkiem dyrektora szkoły, który musi umożliwić mu złożenie wyjaśnień i przedstawienia swojego stanowiska. Kary porządkowe dla nauczycieli nie mogą być więc nakładane w czasie ich nieobecności. Jeżeli nauczyciel odmawia składania wyjaśnień – dyrektor szkoły może zastosować karę.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37573 )
Array ( [docId] => 37573 )

Array ( [docId] => 37573 )