Nabycie uprawnień emerytalnych skutkuje skróceniem urlopu zdrowotnego

Data: 15-04-2015 r.

Urlop dla poratowania zdrowia nie przysługuje nauczycielom, którzy spełniają warunki uprawniające do emerytury. Termin końcowy urlopu dla poratowania zdrowia wyznacza data, w której nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne bądź może skorzystać z uprawnień wcześniej stwierdzonych.

Z urlopu dla poratowania zdrowia może skorzystać nauczyciel, który nie ma uprawnień emerytalnych. Dotyczy to zarówno prawa do emerytury wynikającego z osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, jak i uprawnienia do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek (wyrok Sądu Najwyższego z 26 marca 2007 r., I PK 262/06).

Dyrektor może ponadto skrócić okres urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi, który w jego trakcie nabywa uprawnienia emerytalne. W takim przypadku dyrektor skraca urlop, mimo orzeczenia lekarskiego wskazującego na okres urlopu dla poratowania zdrowia, i udziela go jedynie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne – patrz przykłady 1.

Przykład 1.

Nauczycielka przedstawia orzeczenie wskazujące na potrzebę udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Jednakże 7 kwietnia 2016 r. osiągnie wiek emerytalny. W tej sytuacji dyrektor może udzielić urlopu jedynie do 31 marca 2016 r.

Spełnianie przez nauczyciela warunków do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie stanowi przeszkody w skorzystaniu z urlopu dla poratowania zdrowia.

Opisane zasady nie dotyczą przedszkoli niepublicznych.

Dariusz Dwojewski, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36927 )
Array ( [docId] => 36927 )