Urlop dla poratowania zdrowia tylko po spełnieniu 6 warunków

Data: 08-04-2015 r.

Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela. Jeśli na dzień złożenia takiego wniosku nauczyciel spełnia wszystkie sześć warunków koniecznych do jego otrzymania, to dyrektor nie może odmówić jego udzielenia.

Warunkami niezbędnymi do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia są:

  1. posiadanie orzeczenia lekarskiego zalecającego urlop,

  2. zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,

  3. posiadanie co najmniej 7-letniego okres pracy w przedszkolu (dotyczy pierwszego urlopu zdrowotnego),

  4. upływ roku od poprzedniego urlopu,

  5. brak uprawnień emerytalnych,

  6. niewykorzystanie w sumie w trakcie pracy w przedszkolu 3 lat urlopu.

Przepisy Karty Nauczyciela nie precyzują, na jaką datę nauczyciel powinien spełniać ww. warunki. Z praktycznego punktu widzenia należy przyjąć, że zarówno warunek upływu min. roku od zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia, jak i warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony powinny zostać spełnione na dzień rozpoczęcia korzystania z urlopu.

Dyrektor może zatem udzielić urlopu zdrowotnego nauczycielowi, który składa wniosek o ten urlop przed upływem roku od zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia oraz pracuje w ograniczonym wymiarze czasu pracy, o ile na dzień rozpoczęcia urlopu będzie on zatrudniony w pełnym wymiarze oraz minie co najmniej rok od zakończenia poprzedniego urlopu.

Opisane zasady nie dotyczą przedszkoli niepublicznych.

Dariusz Dwojewski, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36885 )
Array ( [docId] => 36885 )