Nauczyciel radny może być odwołany z urlopu zdrowotnego  

Autor: Anna Trochimiuk
Data: 03-04-2014 r.

W czasie urlopu zdrowotnego zakazana jest wszelka działalność zarobkowa. Sądy jednak uznają, że nie jest nią pobieranie diety w związku z mandatem radnego. W związku z tym, nie jest to podstawą do przerwania urlopu. Inne zdanie w tej kwestii ma jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale ostateczna ocena sytuacji należy jednak do dyrektora szkoły.

Nauczyciel w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia nie może podjąć ani kontynuować żadnej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy. Z kolejnym wnioskiem urlopowym nauczyciel może wystąpić dopiero po upływie roku czasu.

Definicja działalności zarobkowej

 

Aby ustalić, czy w konkretnej sytuacji nauczyciel może zostać odwołany z urlopu zdrowotnego, należy ustalić czym jest prawa zarobkowa. Zgodnie z orzecznictwem jest to każdą aktywność ludzka zmierzająca do osiągnięcia zarobku. Takie znaczenie  wyrażeniu „praca zarobkowa” nadaje się również w doktrynie. Rozumie się przez nią  „wszelką pracę zarobkową wykonywaną na każdej podstawie prawnej albo bez takiej  podstawy (praca na czarno), bez względu na wymiar czasu tej pracy” (por. Z. Salwa: Nowe przepisy o zasiłkach chorobowych, PiZS 1999 nr 9, s.16)” (fr. uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 14 grudnia 2005 r., III UK 12/05).

Dieta radnego to nie zarobek

Osoba pełniąca funkcję radnego ma prawo do diety w wysokości określonej przez radę gminy. Dieta ta jednak w orzecznictwie nie jest traktowana jako zarobek. Uznaje się bowiem, że działalność radnego nie zmierza do osiągnięcia zarobku, ale jest funkcją służącą społeczności lokalnej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 marca 1994 r. III Aur 724/93).

MEN: Nauczyciel w czasie urlopu zdrowotnego nie powinien pobierać diet

Odmienne stanowisko wyraziło Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 29 czerwca 2012 r. Zdaniem MEN: „pobieranie przez nauczyciela korzystającego z urlopu dla poratowania zdrowia diet z tytułu pełnienia funkcji radnego w gminie może mieścić się w definicji ˝innej działalności zarobkowej˝, o której mowa w art. 73 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela. (...) Nauczyciele podczas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia powinni w maksymalnym stopniu korzystać z niezakłóconych warunków regenerowania organizmu. W ślad za tym ustawodawca gwarantuje wypłacanie wynagrodzenia ze środków publicznych (samorządowych) pomimo niewykonywania pracy w wysokości należnej nauczycielom wykonującym zadania.” W ocenie MEN dieta radnego to „ekwiwalentem za utracony, w związku z wykonywaniem mandatu, czas i zarobek”. Resort edukacji zastrzega przy tym, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do dyrektora szkoły.

Przepisy ustawy Karta Nauczyciela nie definiują pojęcia ˝działalność zarobkowa˝, dlatego dyrektor szkoły każdorazowo indywidualnie rozstrzyga, czy działania podejmowane przez nauczyciela w trakcie urlopu są działalnością zarobkową.

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34578 )
Array ( [docId] => 34578 )