Urlop dla poratowania zdrowia – dyrektor szkoły może wnieść odwołanie

Data: 17-02-2014 r.

Dyrektor szkoły ma 14 dni na wniesienie odwołania od orzeczenia lekarskiego zalecającego nauczycielowi urlop dla poratowania zdrowia. W sumie decyzja urlopowa nauczyciela może ulec zawieszeniu na około miesiąc czasu.

Złożenie przez nauczyciela wniosku o urlop dla poratowania zdrowia wraz z orzeczeniem lekarskim nie wystarczy, aby skorzystać z tego uprawnienia. Trzeba także spełnić inne warunki wskazane w art. 73 ustawy – Karta Nauczyciela:

  1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
  2. Brak uprawnień emerytalnych,
  3. Niewykorzystanie 3 lat urlopu,
  4. Upływ co najmniej 1 roku od poprzedniego urlopu.

To także nie gwarantuje nauczycielowi urlopu. W terminie 14 dni od otrzymania przez dyrektora szkoły orzeczenia wraz z wnioskiem nauczyciela, może on złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Organ ten podejmie ostateczną decyzję w sprawie urlopu zdrowotnego nauczyciela. Ma na to 14 dni od otrzymania odwołania, zatem w sumie procedura odwoławcza może potrwać około miesiąca. W tym czasie decyzja urlopowa nauczyciela jest zawieszona, zaś nauczyciel musi przedłożyć zwolnienie lekarskie, wniosek o urlop wypoczynkowy, o ile pracuje w placówce nieferyjnej, lub też wniosek o urlop bezpłatny.

Może także stawić się do pracy, jednak skoro stan zdrowia nauczyciela uzasadnia udzielenie urlopu, na co wskazuje orzeczenie i wniosek, to niewskazane byłoby, gdyby nauczyciel świadczył pracę. Niezależenie od sytuacji, musi usprawiedliwić swoją ewentualną nieobecność w pracy do czasu zakończenia postępowania odwoławczego.

Po wydaniu ostatecznej decyzji przez WOMP nauczyciel wie, czy może skorzystać z urlopu. Może się jednak okazać, że WOMP wprawdzie przyznał nauczycielowi urlop, ale w innym terminie, niż było to wskazane w orzeczeniu lekarskim i wniosku nauczyciela. Urlop może też zostać skrócony, albo anulowany. Wariantów decyzji organu II instancji jest wiele – w zależności od treści odwołania i wyników postępowania odwoławczego.

Jeżeli ostateczna decyzja będzie negatywna, to nauczyciel może składać ponowny wniosek o urlop. Nie jest tu jednak wymagane zachowanie żadnego terminu. Upływ co najmniej roku, o którym mówi at. 73 Karty Nauczyciela, dotyczy jedynie sytuacji, gdy nauczyciel po zakończeniu jednego urlopu zdrowotnego, chce wnioskować o kolejny. Nie ma zaś zastosowania w sytuacji, gdy pierwszy wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33868 )
Array ( [docId] => 33868 )

Array ( [docId] => 33868 )