Urlop dla poratowania zdrowia – dyrektor szkoły może wnieść odwołanie

Data: 17-02-2014 r.

Dyrektor szkoły ma 14 dni na wniesienie odwołania od orzeczenia lekarskiego zalecającego nauczycielowi urlop dla poratowania zdrowia. W sumie decyzja urlopowa nauczyciela może ulec zawieszeniu na około miesiąc czasu.

Złożenie przez nauczyciela wniosku o urlop dla poratowania zdrowia wraz z orzeczeniem lekarskim nie wystarczy, aby skorzystać z tego uprawnienia. Trzeba także spełnić inne warunki wskazane w art. 73 ustawy – Karta Nauczyciela:

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
 2. Brak uprawnień emerytalnych,
 3. Niewykorzystanie 3 lat urlopu,
 4. Upływ co najmniej 1 roku od poprzedniego urlopu.

To także nie gwarantuje nauczycielowi urlopu. W terminie 14 dni od otrzymania przez dyrektora szkoły orzeczenia wraz z wnioskiem nauczyciela, może on złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Organ ten podejmie ostateczną decyzję w sprawie urlopu zdrowotnego nauczyciela. Ma na to 14 dni od otrzymania odwołania, zatem w sumie procedura odwoławcza może potrwać około miesiąca. W tym czasie decyzja urlopowa nauczyciela jest zawieszona, zaś nauczyciel musi przedłożyć zwolnienie lekarskie, wniosek o urlop wypoczynkowy, o ile pracuje w placówce nieferyjnej, lub też wniosek o urlop bezpłatny.

Może także stawić się do pracy, jednak skoro stan zdrowia nauczyciela uzasadnia udzielenie urlopu, na co wskazuje orzeczenie i wniosek, to niewskazane byłoby, gdyby nauczyciel świadczył pracę. Niezależenie od sytuacji, musi usprawiedliwić swoją ewentualną nieobecność w pracy do czasu zakończenia postępowania odwoławczego.

Po wydaniu ostatecznej decyzji przez WOMP nauczyciel wie, czy może skorzystać z urlopu. Może się jednak okazać, że WOMP wprawdzie przyznał nauczycielowi urlop, ale w innym terminie, niż było to wskazane w orzeczeniu lekarskim i wniosku nauczyciela. Urlop może też zostać skrócony, albo anulowany. Wariantów decyzji organu II instancji jest wiele – w zależności od treści odwołania i wyników postępowania odwoławczego.

Jeżeli ostateczna decyzja będzie negatywna, to nauczyciel może składać ponowny wniosek o urlop. Nie jest tu jednak wymagane zachowanie żadnego terminu. Upływ co najmniej roku, o którym mówi at. 73 Karty Nauczyciela, dotyczy jedynie sytuacji, gdy nauczyciel po zakończeniu jednego urlopu zdrowotnego, chce wnioskować o kolejny. Nie ma zaś zastosowania w sytuacji, gdy pierwszy wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33868 )
Array ( [docId] => 33868 )

Array ( [docId] => 33868 )