Płatne zwolnienie na badania w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy

Data: 02-03-2014 r.

Nauczyciel, który w związku z odwołaniem dyrektora szkoły od orzeczenia lekarskiego zalecającego urlop dla poratowania zdrowia, musi się stawić na badania w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, ma prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy.

Dyrektor szkoły, w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarskiego zalecającego nauczycielowi urlop dla poratowania zdrowia, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Organ ten wydaje orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania odwołania, na podstawie:

 
  1. wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;
  2. wyników dodatkowych badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;
  3. kopii orzeczenia lekarza zalecającego urlop zdrowotny.

Jeżeli WOMP wzywa nauczyciela do stawienia się na badania lekarskie, to dyrektor powinien go zwolnić w tym celu od pracy. Pracodawca jest bowiem zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia. Odwołania w sprawie orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia rozpatruje wojewódzki ośrodek medycyny pracy. Wojewódzkie ośrodki medycyny pracy są tworzone i utrzymywane przez samorząd województwa.

Oznacza to, że ośrodek ten jest organem samorządu terytorialnego. Tym samym wezwanie do stawienia się na badanie w ośrodku musi być przez dyrektora szkoły respektowane i jest on zobowiązany do zwolnienia nauczyciela od pracy w celu stawienia się na komisji.

Nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas stawienia się na badaniach wyznaczonych przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy w toku postępowania w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia. Nauczyciel nie ponosi bowiem kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34014 )
Array ( [docId] => 34014 )