Nauczyciel w stanie nieczynnym a urlop dla poratowania zdrowia

Autor: Wysocka Marta
Data: 29-07-2015 r.

Karta Nauczyciela nie wyklucza możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia przez nauczycieli w stanie nieczynnym, ale urlop ten zostanie przerwany w dniu wygaśnięcia stosunku pracy. Dla nauczycieli nie przewiduje się możliwości przedłużenia okresu zatrudnienia do zakończenia urlopu zdrowotnego.

Wśród kryteriów, jakie Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli ubiegających się o urlop dla poratowania zdrowia nie wspomina się o sytuacji nauczycieli przeniesionych w stan nieczynny. W związku z tym przyjmuje się, że nauczyciele ci mogą przedłożyć do dyrektora szkoły wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego nauczyciela, ale zostanie on udzielony na okres nie dłuższy niż do dnia wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 5c ustawy Karta Nauczyciela.

Urlop zdrowotny nauczyciela nie wstrzymuje wygaśnięcia stosunku pracy

 

O urlop zdrowotny nauczyciela mogą ubiegać się nauczyciele, którzy legitymują się co najmniej siedmioletnim stażem pracy i są zatrudnieni w szkole na czas nieokreślony (art. 73 ust. 1 Karta Nauczyciela). Karta Nauczyciela nie zastrzega, że urlop ten nie przysługuje nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, ale urlop ten będzie udzielony wyłącznie na okres, w jakim nauczyciel pozostanie w stanie zatrudnienia. Takie stanowisko zostało wyrażone przez Sąd Najwyższy,  w wyroku którego stwierdzono, że prawo do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli w stanie nieczynnym przysługuje wyłącznie do dnia, w którym nastąpi rozwiązanie stosunku pracy (sygn. I PKN 156/99).

Przejście w stan nieczynny nie gwarantuje powrotu do pracy

Nauczyciele, którzy przeszli w stan nieczynny nie mają gwarancji powrotu do pracy. Karta Nauczyciela wskazuje, że dyrektor szkoły przywraca do pracy nauczycieli tylko w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji (art. 20 ust. 7 Karta Nauczyciela).

Źródło:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 1999 r. (I PKN 156/99).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37623 )
Array ( [docId] => 37623 )