Nauczyciel z uprawnieniami emerytalnymi nie otrzyma urlopu zdrowotnego

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 13-04-2014 r.

Jedną z przeszkód dla otrzymania urlopu dla poratowania zdrowia jest nabycie przez nauczyciela uprawnień emerytalnych. Nie chodzi tu jednak o faktycznie korzystanie z tego uprawnienia, ale sam fakt jego nabycia.

Urlop dla poratowania zdrowia nie przysługuje nauczycielom, którzy spełniają warunki uprawniające do emerytury. Termin końcowy urlopu dla poratowania zdrowia wyznacza data, w której nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne bądź może skorzystać z uprawnień wcześniej stwierdzonych (wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2001 r. i z 26 marca 2007 r.). Nie stanowi natomiast przeszkody w skorzystaniu z urlopu dla poratowania zdrowia posiadanie uprawnień do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Z urlopu może skorzystać nauczyciel, który spełnia warunki uprawniającego go do świadczenia kompensacyjnego.

Przykład:

Czy nauczycielka, urodzona 19 listopada 1958 r., zatrudniona w szkole na pełen etat, która na dzień 31 sierpnia 2014 r. będzie miała 32 lata pracy nauczycielskiej, może otrzymać urlop dla poratowania zdrowia?

Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia zależeć będzie w istocie od tego, czy nauczycielka nabyła uprawnienia do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej. Uprawnienia te nabyła, jeżeli do 31 grudnia 2008 r. posiadała 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 pracy nauczycielskiej. Z informacji przedstawionych w przykładzie wynika, że nauczycielka w dniu 31 grudnia 2008 r. posiadała 26 lat pracy nauczycielskiej. Nie został podany ogólny staż (składkowy i nieskładkowy). Gdyby wynosił on w tym dniu 30 lat, to nauczycielka posiadałaby uprawnienia emerytalne, a więc nie mogłaby skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia.

Źródło:

wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2001 r. (I PKN 633/2000),
wyrok Sądu Najwyższego z 26 marca 2007 r. (I PK 262/2006, OSNP 2008/9–10, poz. 123).

Dariusz Dwojewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34663 )
Array ( [docId] => 34663 )