Przerwa pomiędzy nabyciem renty a rozwiązaniem umowy nie pozbawia odprawy

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 13-04-2014 r.

Podstawą wypłacenia odprawy rentowej jest istnienie związku pomiędzy uzyskaniem renty a  rozwiązaniem stosunku pracy. Nie musi to jednak następować bezpośrednio po sobie. Nawet po pewnym czasie od rozwiązania stosunku pracy można nabyć prawo do renty a tym samym i odprawy.

Nauczyciel odchodzący na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy uprawniony jest do odprawy emerytalnej.  Aby określić prawo do odprawy emerytalnej lub rentowej, należy ustalić, czy stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

Najbardziej typowa sytuacja to taka, w której nauczyciel rozwiązuje stosunek pracy, ponieważ chce przejść na emeryturę lub rentę. Inna sytuacja ma miejsce wtedy, pracodawca rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem, np. z powodu jego długotrwałej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą. W tym przypadku nauczyciel po rozwiązaniu stosunku pracy uzyskuje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

W obu tych przypadkach związek między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury (renty) jest oczywisty, a pracodawca musi wypłacić stosowną odprawę nauczycielowi. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 1993 r., I PRN 111/93 (OSNCP 1994 z. 12, poz. 243), stwierdził, że „związek między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury lub renty j może mieć nie tylko charakter przyczynowy lub czasowy, ale także funkcjonalny. Ten ostatni związek występuje wtedy, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje przed spełnieniem warunków uprawniających do emerytury lub renty, ale nabycie prawa do jednego z tych świadczeń i przyznanie świadczenia po ustaniu zatrudnienia jest konsekwencją sytuacji bezpośrednio poprzedzającej rozwiązanie stosunku pracy”.

Agnieszka Kosiarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34660 )
Array ( [docId] => 34660 )