Nie każdy ułamek etatu wymaga zaokrąglenia w SIO

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 13-04-2014 r.

Nie wszystkie ułamki etatów nauczycielskich wymagają zaokrąglenia przy ich wpisywaniu do Systemu Informacji Oświatowej. Do SIO należy wpisać wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub aktu mianowania. Jedynie w przypadku nauczycieli niepełnozatrudnionych licznik może być wartością ułamkową.  

Nauczycielom realizującym w ramach zatrudnienia (jednej umowy o pracę, aktu mianowania) obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin (np. nauczanie przedmiotu i obowiązki wychowawcy świetlicy szkolnej) ustala się tzw. pensum łączone. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla takich nauczycieli określa organ prowadzący w trybie odrębnej uchwały. W takim przypadku nauczyciel realizuje odrębne pensum dydaktyczne ustalone przez dany organ prowadzący szkołę. Organ prowadzący powinien określić w uchwale również sposób postępowania w przypadku uzyskania w wyniku obliczeń części godzin. Powszechnie stosuje się zaokrąglenia matematyczne, tzn. do 0,5 się pomija, a 0,5 i powyżej 0,5 zaokrągla się do całości.

Nie wszystkie części etatu należy w SIO zaokrąglić do całości np. niepełnozatrudnionych nie zaokrągla się. Zgodnie z „Instrukcją wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.16 (marzec 2014 r.)” – dostępna na stronach internetowych CIE MEN - w SIO należy wskazać wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub aktu mianowania np. 22/22, 18/18. Jedynie w przypadku nauczycieli niepełnozatrudnionych licznik może być wartością ułamkową np. 9,5/18. 

Agnieszka Kosiarz

Tagi: sio, pensum

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34661 )
Array ( [docId] => 34661 )

Array ( [docId] => 34661 )