Nauczyciele nie będą mogli korzystać z dni opieki w wymiarze godzinowym

Autor: Wysocka Marta
Data: 11-12-2017 r.

Nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i przedszkolach nie będą już mogli korzystać z tzw. dni opieki w wymiarze godzinowym, lecz wyłącznie w wymiarze pełnych dni – od 1 stycznia 2018 r. zasady udzielania zwolnienia na opiekę będą uregulowane w Karcie Nauczyciela, a nie jak dotychczas – w Kodeksie pracy.

Wprowadzona do Kodeksu pracy możliwość wykorzystywania tzw. dni opieki nad dzieckiem do lat 14. w wymiarze godzinowym nie sprawdziła się w placówkach oświatowych. Wątpliwości budziły w szczególności zasady korzystania z tego uprawnienia przez nauczycieli, których czas podlega ewidencjonowaniu tylko częściowo. W praktyce nauczyciel mógł być nieobecny w pracy z tego tytułu przez kilka dni, korzystając ze zwolnienia wyłącznie w godzinach, w których miał zaplanowane obowiązkowe zajęcia dydaktyczne. Zdaniem ustawodawcy takie uprawnienie nauczycieli miało negatywne konsekwencje dla procesu nauczenia realizowanego w szkołach i przedszkolach

Dwa dni na opiekę nad dzieckiem…

Od 1 stycznia 2018 r. nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat będzie przysługiwało zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 2 dni, bez możliwości przeliczenia tego zwolnienia na godziny.

Od 1 stycznia 2018 r. nauczyciel będzie mógł skorzystać z dni opieki nad dzieckiem wyłącznie dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. 

 … ale tylko w placówkach publicznych

W placówkach niepublicznych nadal wszyscy pracownicy, w tym nauczyciele będą korzystać z dni opieki nad dzieckiem na zasadach określonych w art. 188 Kodeksu pracy, a zatem z możliwością przeliczenia zwolnienia na godziny.

Ze zwolnienia nadal skorzysta jeden rodzic

Karta Nauczyciela będzie zawierała również regulację dotyczącą zakazu kumulacji uprawnień związanych z rodzicielstwem. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia do zwolnienia na opiekę może korzystać jedno z nich.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40799 )
Array ( [docId] => 40799 )