O terminie urlopu zdrowotnego dla nauczycieli decyduje lekarz

Data: 06-10-2014 r.

Dyrektor szkoły nie może żądać zmiany terminu udzielenia urlopu zdrowotnego dla nauczycieli, ponieważ o potrzebie udania się na taki urlop decyduje lekarz. Jeżeli dyrektor szkoły nie zgadza się z tą decyzją, to może wnieść odwołanie.

Urlop zdrowotny nauczyciela jest udzielany przez dyrektora szkoły na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego leczącego nauczyciela (art. 73 ust. 1 Karta Nauczyciela). Od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie, które jest konieczne, jeżeli dyrektor szkoły nie zgadza się na urlop zdrowotny nauczyciela (art. 73 ust. 10 Karta Nauczyciela, § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia). Dyrektor szkoły sam nie może zadecydować przesuwaniu terminów urlopów dla poratowania zdrowia dla nauczycieli posiadających odpowiednie orzeczenie lekarskie.

To lekarz określa okres trwania urlopu zdrowotnego nauczyciela

 

Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego nauczyciela jest wydawane zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 1 rozporządzenia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. W orzeczeniu lekarz wskazuje okres na jaki udzielany jest urlop zdrowotny dla nauczycieli.  Oznacza to, że urlop zdrowotny nauczyciela może rozpocząć się w dowolnym momencie roku szkolnego, a dyrektor szkoły nie ma prawa żądać, aby jego rozpoczęcie zostało przesunięte ze względu na potrzebę zapewnienia prawidłowej szkoły.

Dyrektor szkoły odwołuje się przez lekarza, który wydał orzeczenie

W sytuacji gdy dyrektor szkoły nie zgadza się z treścią odwołania, ma prawo do wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się do organu odwoławczego (wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce wydania orzeczenia) za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego nauczyciela – ma na to 14 dni. Lekarz przekazuje odwołanie wraz z kopią dokumentacji medycznej sporządzonej podczas badania stanowiącego podstawę do wydania orzeczenia o konieczności udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia § 4 ust. 2-3 rozporządzenia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35817 )
Array ( [docId] => 35817 )