Praca podczas urlopu zdrowotnego grozi jego przerwaniem

Data: 13-12-2013 r.

Podjęcie pracy czy też innego zajęcia zarobkowego przez nauczyciela w czasie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia może skutkować nie tylko odwołaniem z tego urlopu, ale również odpowiedzialnością dyscyplinarną z tytułu uchybienia godności zawodu.

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym ten obowiązany jest do powrotu do pracy.

Zakaz podejmowania w czasie urlopu dla poratowania zdrowia pracy lub innej działalności zarobkowej dotyczy wszelkiej tego rodzaju aktywności nauczyciela, niezależnie, czy zaistnieje na terenie RP, czy poza granicami kraju. Celem wspomnianego zakazu jest zapobieżenie sytuacji, w której nauczyciel wykorzystuje czas wolny niezgodnie z przeznaczeniem.

Jeżeli o złamaniu przez nauczyciela ww. zakazu dyrektor dowie się już po zakończeniu urlopu, to oczywiste jest, że nie może zastosować sankcji z art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela, tj. odwołać go z urlopu. Nie oznacza to jednak, że z powodu niewątpliwie nieetycznego zachowania nauczyciel nie może ponieść żadnych sankcji. Otóż w sytuacji, kiedy nauczyciel, który otrzymuje urlop dla poratowania zdrowia i podejmuje pracę zarobkową, można podejrzewać, że choroba, która miała być powodem podjęcia leczenia, co najmniej nie była tak dolegliwa, by nauczyciel musiał uzyskać przerwę w świadczeniu pracy w szkole, jeśli nie w ogóle symulowana.

Dyrektor ma pełne prawo ocenić zachowanie nauczyciela jako uchybiające godności zawodu i zawiadomić o tym fakcie komisję dyscyplinarną, by ta rozważyła, czy nie pociągnąć nauczyciela do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33474 )
Array ( [docId] => 33474 )