Urlop nauczyciela: wakacyjne dyżury dyrektora szkoły

Data: 31-05-2014 r.

W zakresie obowiązków dyrektora szkoły leży stworzenie grafiku wakacyjnych dyżurów kadry kierowniczej. Harmonogram dyżurów musi być zaplanowany tak, aby zarówno dyrektor szkoły jak i jego zastępca skorzystał z co najmniej czterech tygodni nieprzerwanego wypoczynku.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej rozpoczyna się pierwszego dnia po zakończeniu danego roku szkolnego i trwa do zakończenia wakacji (art. 64 ust. 1 Karta Nauczyciela). Do korzystania z ukropu wypoczynkowego na zasadach określonych w ustawie Karta Nauczyciela uprawniony jest również dyrektor szkoły, z tym że na czas swojej nieobecności musi powołać zastępcę, który będzie upoważniony do podejmowania decyzji w ważnych sprawach szkoły.

Wicedyrektor lub pełniący obowiązki dyrektora szkoły

W czasie wakacji w szkole nie są prowadzone zajęcia edukacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze, jednak placówka pozostaje czynna. Oprócz pracowników administracyjnych musi przebywać w niej także osoba upoważniona do podejmowania decyzji, które w ciągu roku szkolnego są podejmowane przez dyrektora szkoły.

Funkcję zastępcy powinien pełnić wicedyrektor, a w szkołach w których takie stanowisko nie zostało utworzone jest to nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący (art. 39 ust. 7 ustawa o systemie oświaty).

Urlop wypoczynkowy nauczyciela – prawo do czterech tygodni  nieprzerwanego wypoczynku

Dyrektor szkoły planując własny wypoczynek i sporządzając grafik wakacyjnych dyżurów musi uwzględnić fakt, że każdemu nauczycielowi przysługuje prawo do co najmniej czterech tygodni nieprzerwanego wypoczynku (art. 64 ust. 4 Karta Nauczyciela). Harmonogram dyżurów powinien być sporządzony w taki sposób, aby każda z osób zastępujących dyrektora szkoły wykorzystała urlop wypoczynkowy nauczyciela w takim wymiarze.

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34993 )
Array ( [docId] => 34993 )