Termin urlopu wypoczynkowego nauczyciela szkoły niepublicznej wyznacza dyrektor

Data: 20-04-2013 r.

Dyrektor szkoły niepublicznej może zobowiązać do tego, by urlop wypoczynkowy nauczyciela został wykorzystany w okresie wakacji i innych przerw w nauce. Urlop nauczyciela zatrudnionego w szkole niepublicznej jest udzielany według zasad określonych w Kodeksie pracy.

Urlop nauczyciela zatrudnionego w szkole niepublicznej nie jest regulowany przez Kartę Nauczyciela lecz przez Kodeks pracy. Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do skorzystania z niego w okresie ferii, wakacji i innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, ponieważ urlopów udziela się w taki sposób, aby w szkole zapewniona był normalny tok pracy.

Plan urlopów ustala dyrektor szkoły

Termin w jakim zostanie udzielony urlop wypoczynkowy nauczyciela jest ustalany przez dyrektora szkoły i wpisywany do planu urlopów. Jeżeli dyrektor szkoły nie opracował takiego planu, termin powinien zostać ustalony w porozumieniu z pracownikami (art. 163 § 11 Kodeksu pracy). Istotne jest dla nauczycieli powinno być, że dyrektor szkoły może nie wyrazić zgody na to, by urlop wypoczynkowy nauczyciela przypadał w trakcie trwania roku szkolnego. Wyjątkiem są 4 dni tzw. urlopu na żądanie, które dyrektor szkoły musi udzielić na życzenie pracownika w terminie przez niego określonym.

Wymiar zasady udzielania urlopu nauczyciela szkoły niepublicznej

Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela jest ustalany na zasadach określonych w Kodeksie pracy, jest więc uzależniony od stażu pracy, wymiaru etatu praz okresu zatrudnienia w roku kalendarzowym. (art. 154 i art. 1551 § 1 pkt 2 Kodeks pracy). Dyrektor szkoły udziela urlopu w dni, które są dla nauczycieli wolne od pracy, zgodnie z obowiązującym ich rozkładem czasu pracy i wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu (art. 1542 § 1 Kodeks pracy).

Nauczyciel ma obowiązek stawić się w pracy po zakończeniu urlopu nawet jeżeli w szkole nie odbywają się zajęcia, np. w wakacje. Dyrektor szkoły może zobowiązać go do wykonania zadań innych niż prowadzenie lekcji, wpisujących się jednak w obowiązki pracownika.

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30570 )
Array ( [docId] => 30570 )