Nauczyciel nie odzyska urlopu za ferie zimowe

Data: 17-02-2014 r.

Niewykorzystanie przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w ferie zimowe nie oznacza, że po ich zakończeniu otrzyma on tzw. urlop uzupełniający. Zimowy urlop może mu bowiem całkowicie przepaść.

Nauczyciel placówki feryjnej może korzystać z urlopu wypoczynkowego tylko w dwóch terminach: w ferie zimowe i letnie. Minimalny wymiar urlopu, jaki musi wykorzystać nauczyciel wynosi 56 dni. Inaczej jest natomiast w placówkach nieferyjnych – tam urlop wynosi 35 dni roboczych i jest udzielany zgodnie z planem urlopowym. W tych placówkach, szczególnie w przedszkolach, urlopy najczęściej są wykorzystywane latem, w okresie przerwy w funkcjonowaniu placówki. Nie ma tam jednak odgórnie ustalonych terminów na korzystanie z urlopów.

 

Jeżeli nauczyciel placówki feryjnej nie wykorzystał urlopu w ferie zimowe (w całości lub w części) to nie oznacza to, że zaraz po ich zakończeniu otrzyma urlop uzupełniający. Tak naprawdę to po feriach nie ma co liczyć na odzyskanie urlopu. Rozliczenie urlopu wypoczynkowego nauczyciela placówki feryjnej następuję dopiero po zakończeniu ferii letnich tj. po 31 sierpnia. Jeżeli wówczas okaże się, że nauczyciel w sumie w ferie zimowe i letnie w 2014 roku nie wykorzystał minimalnych 56 dni urlopu, to zostanie mu przyznany urlop w uzupełniającym wymiarze. Przy czym, aby otrzymać taki urlop, nieobecność w okresie ferii musi być spowodowana:

  1. niezdolnością do pracy wywołaną chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,
  2. urlopem macierzyńskim,
  3. dodatkowym urlopem macierzyńskim,
  4. urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  5. dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  6. urlopem ojcowskim,
  7. urlopem rodzicielskim,
  8. odbywaniem ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33869 )
Array ( [docId] => 33869 )