Urlopu uzupełniającego udziela się także na soboty i niedziele

Autor: Agnieszka Rumik
Data: 16-05-2014 r.

Urlop wypoczynkowy nauczycieli szkół feryjnych tak podstawowy, jak i uzupełniający udzielany jest w tygodniach oraz w dni kalendarzowe, a nie robocze. Urlop w dni robocze przysługuje natomiast nauczycielom placówek nieferyjnych.

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu:

  1. niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,
  2. urlopu macierzyńskiego,
  3. dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
  4. urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  5. dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  6. urlopu ojcowskiego,
  7. urlopu rodzicielskiego,
  8. odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego

– nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Zasad ta dotyczy także dyrektora i wicedyrektora, którzy są nauczycielami. Urlop uzupełniający, tak samo jak urlop „podstawowy” wykorzystywany w ferie zimowe i letnie, jest udzielany w dni kalendarzowe w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, chyba że nauczyciel nabył prawo do urlopu uzupełniającego w mniejszym wymiarze. Dlatego nauczyciel, który ma np. 7 dni urlopu (tydzień), powinien go wykorzystać jednorazowo w całości także w dni wolne od pracy, tj. w przypadku większości szkół feryjnych także w soboty i niedziele.

Agnieszka Rumik, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34877 )
Array ( [docId] => 34877 )