Urlop w czasie ferii zimowych dla nauczyciela zatrudnionego w zespole szkolno-przedszkolnym – co zmieniło się po 1 stycznia 2018 r.

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 08-01-2018 r.

W poniedziałek 15 stycznia 2018 rozpoczną się ferie zimowe w szkołach. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach nie dotyczy jednak przedszkoli, a to oznacza, że zatrudnieni w nich nauczyciele nie korzystają obligatoryjnie z urlopu wypoczynkowego.  A co z tymi, którzy pracują jednocześnie w szkole i oddziale przedszkolnym? Sprawdź, co zmieniła obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. nowelizacja Karty Nauczyciela.

Od 1 stycznia 2018 r. nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej oraz szkoły nieferyjnej, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły feryjnej. Zasada ta dotyczy jednak wyłącznie nauczycieli zatrudnionych w ramach jednego stosunku pracy w takiej szkole.

Jeżeli w zespole szkolno-przedszkolnym nauczyciel jest zatrudniony na podstawie dwóch umów o pracę, to również po 1 stycznia 2018 r. wymiar jego urlopu rozliczany jest odrębnie dla każdej umowy.

Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w zespole szkolno-przedszkolnym na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę to, że łączą go dwa stosunki pracy w tym zespole. W konsekwencji urlop wypoczynkowy takiego nauczyciela będzie również od 1 stycznia 2018 r. rozliczany odrębnie dla każdej umowy. W ramach umowy na część szkolną, nauczycielowi będzie przysługiwał urlop w czasie i wymiarze ferii szkolnych. Z kolei z tytułu realizacji godzin w części przedszkolnej, nabywa prawo do urlopu na zasadach obowiązujących w placówkach nieferyjnych, tj. proporcjonalnie z wymiaru 35 dni roboczych.

Przykład:

Nauczyciel jest zatrudniony w zespole szkolno- przedszkolnym na podstawie dwóch umów o pracę. Jedna umowa dotyczy realizacji zajęć w placówce feryjnej (18/18) a druga w placówce nieferyjnej (6/25). Jak rozliczać urlop wypoczynkowy nauczyciela po zmianach od 1 stycznia 2018 r.?

Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony na podstawie dwóch umów w zespole szkolno-przedszkolnym, to urlop rozlicza się odrębnie z każdej umowy. Gdyby nauczyciel, o którym mowa w pytaniu był zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, wówczas miałby prawo do urlopu w czasie i wymiarze ferii szkolnych, gdyż w szkole realizuje większą liczbę godzin. Skoro jednak łączą go dwa stosunki pracy ze szkołą – prawo do urlopu ustala się odrębnie dla każdego z nich.

Kalendarz ferii zimowych w roku 2018 r.

15–28 stycznia 2018 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

22 stycznia –4 lutego 2018 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

29 stycznia–11 lutego 2018 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

12–25 lutego 2018 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Dariusz Dwojewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40830 )
Array ( [docId] => 40830 )

Array ( [docId] => 40830 )