Urlop w czasie ferii zimowych dla nauczyciela zatrudnionego w zespole szkolno-przedszkolnym – co zmieniło się po 1 stycznia 2018 r.

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 08-01-2018 r.

W poniedziałek 15 stycznia 2018 rozpoczną się ferie zimowe w szkołach. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach nie dotyczy jednak przedszkoli, a to oznacza, że zatrudnieni w nich nauczyciele nie korzystają obligatoryjnie z urlopu wypoczynkowego.  A co z tymi, którzy pracują jednocześnie w szkole i oddziale przedszkolnym? Sprawdź, co zmieniła obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. nowelizacja Karty Nauczyciela.

Od 1 stycznia 2018 r. nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej oraz szkoły nieferyjnej, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły feryjnej. Zasada ta dotyczy jednak wyłącznie nauczycieli zatrudnionych w ramach jednego stosunku pracy w takiej szkole.

Jeżeli w zespole szkolno-przedszkolnym nauczyciel jest zatrudniony na podstawie dwóch umów o pracę, to również po 1 stycznia 2018 r. wymiar jego urlopu rozliczany jest odrębnie dla każdej umowy.

 

Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w zespole szkolno-przedszkolnym na podstawie dwóch odrębnych umów o pracę to, że łączą go dwa stosunki pracy w tym zespole. W konsekwencji urlop wypoczynkowy takiego nauczyciela będzie również od 1 stycznia 2018 r. rozliczany odrębnie dla każdej umowy. W ramach umowy na część szkolną, nauczycielowi będzie przysługiwał urlop w czasie i wymiarze ferii szkolnych. Z kolei z tytułu realizacji godzin w części przedszkolnej, nabywa prawo do urlopu na zasadach obowiązujących w placówkach nieferyjnych, tj. proporcjonalnie z wymiaru 35 dni roboczych.

Przykład:

Nauczyciel jest zatrudniony w zespole szkolno- przedszkolnym na podstawie dwóch umów o pracę. Jedna umowa dotyczy realizacji zajęć w placówce feryjnej (18/18) a druga w placówce nieferyjnej (6/25). Jak rozliczać urlop wypoczynkowy nauczyciela po zmianach od 1 stycznia 2018 r.?

Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony na podstawie dwóch umów w zespole szkolno-przedszkolnym, to urlop rozlicza się odrębnie z każdej umowy. Gdyby nauczyciel, o którym mowa w pytaniu był zatrudniony na podstawie jednej umowy o pracę, wówczas miałby prawo do urlopu w czasie i wymiarze ferii szkolnych, gdyż w szkole realizuje większą liczbę godzin. Skoro jednak łączą go dwa stosunki pracy ze szkołą – prawo do urlopu ustala się odrębnie dla każdego z nich.

Kalendarz ferii zimowych w roku 2018 r.

15–28 stycznia 2018 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

22 stycznia –4 lutego 2018 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

29 stycznia–11 lutego 2018 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

12–25 lutego 2018 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Dariusz Dwojewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40830 )
Array ( [docId] => 40830 )