Urlop wypoczynkowy nauczyciela bezpośrednio po urlopie zdrowotnym

Autor: Wysocka Marta
Data: 19-06-2015 r.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela rozpoczynający się bezpośrednio po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia sprawia, że nauczyciel nie musi od razu poddawać się badaniom. Na takie badania dyrektor szkoły skieruje nauczyciela przed dopuszczeniem go do pracy.

Badania lekarskie przeprowadza się w celu ustalenia zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku po okresie nieaktywności zawodowej wywołanej stanem zdrowia. Urlop wypoczynkowy nauczyciela to okres, w którym nie wykonuje się pracy, dlatego w przypadku, gdy bezpośrednio przed jego rozpoczęciem kończy się urlop zdrowotny – badania lekarskie mogą zostać przeprowadzone później. Takie stanowisko zostało wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego.

Urlop wypoczynkowy nauczyciela po ustaniu niezdolności do pracy

Karta Nauczyciela nakłada na dyrektora szkoły obowiązek skierowania nauczyciela powracającego z urlopu dla poratowania zdrowia, na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 73 ust. 6 Karta Nauczyciela). Urlop zdrowotny nauczyciela jest bowiem niezdolnością do pracy wywołaną stanem zdrowia. W wyroku Sądu Najwyższego z 20 marca 2008 r. stwierdzono jednak, że jeżeli ustanie niezdolności do pracy pokrywa się z terminem rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego nauczyciela, to dyrektor szkoły może wydać skierowanie na badania w terminie późniejszym niż wskazanym w ustawie Karta Nauczyciela (wyrok SN sygn.  II PK 214/07). Należy jednak pamiętać, że po zakończeniu urlopu wypoczynkowego nauczyciel nie może przystąpić do pracy, jeżeli nie dostarczy do dyrektora szkoły właściwego orzeczenia lekarskiego.

Urlop zdrowotny nauczyciela – badania kontrolne są obowiązkowe

Urlop zdrowotny nauczyciela to okres niezdolności do pracy wywołanej chorobą i przekraczającej 30 dni. W związku z tym przed dopuszczeniem nauczyciela do pracy po jego zakończeniu wymaga przeprowadzenia badań kontrolnych. Nauczyciel, który bez usprawiedliwienia nie stawi się na badania musi liczyć się z tym, że dyrektor szkoły rozwiąże z nim stosunek pracy z końcem miesiąca, w którym wydał skierowanie na badania (art. 23 ust. 4 pkt 2 Karta Nauczyciela). W przypadku otrzymania skierowania nauczyciel powinien wykonać je również, jeżeli bezpośrednio po urlopie zdrowotnym rozpoczyna się dla niego urlop wypoczynkowy.

Źródło:

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2008 r., II PK 214/07

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37338 )
Array ( [docId] => 37338 )