Urlop zdrowotny nauczyciela a udział w wycieczce szkolnej

Data: 02-06-2015 r.

Urlop zdrowotny nauczyciela pozbawia prawa do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Karta Nauczyciela nie reguluje natomiast kwestii pracy nieodpłatnej, dlatego angażując nauczyciela do roli opiekuna na wycieczce szkolnej to dyrektor szkoły ocenia czy zadanie nie koliduje z charakterem i celem udzielonego urlopu dla poratowania zdrowia.

Urlop zdrowotny nauczyciela jest udzielany w celu umożliwienia leczenia oraz regeneracji zdrowia – Karta Nauczyciela nie wskazuje, w jaki sposób ma się to odbywać, dlatego dyrektor szkoły nie powinien ingerować w formy spędzania czasu nauczyciela korzystającego  tego świadczenia.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której nauczyciel w trakcie urlopu wykonuje pracę zarobkową – Karta Nauczyciela wyraźnie tego zabrania i zobowiązuje dyrektora szkoły do odwołania nauczyciela z urlopu (art. 73 ust. 7 Karta Nauczyciela).

Sytuacja komplikuje się, kiedy nauczyciel zgadza się na nieodpłatne wykonywanie pracy za którą – gdyby nie korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia – otrzymałby wynagrodzenie.

Karta Nauczyciela określa, kiedy należy przerwać urlop zdrowotny nauczyciela

Podstawą do przerwania urlopu dla poratowania zdrowia jest podjęcie lub kontynuowanie pracy zarobkowej – Karta Nauczyciela nie określa dla nauczycieli innych warunków korzystania z tego świadczenia, dlatego dyrektor szkoły nie powinien odwoływać z takiego urlopu nauczyciela udzielającego się w ramach wolontariatu. Dotyczy to także sytuacji, w której nauczyciel uczestniczył w wycieczce szkolnej i wspierał opiekunów w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom, ale nie pobrał z tego tytuły jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Udział nauczyciela w wycieczce – indywidualna decyzja nauczyciela i dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły, którego zdaniem urlop zdrowotny nauczyciela koliduje z możliwością uczestniczenia w wycieczce szkolnej nie powinien wyrazić zgody na taki udział. Jeżeli natomiast zarówno nauczyciel, jak i dyrektor szkoły nie widzą przeszkód pod warunkiem zachowania nieodpłatności, to uczestnictwo to nie może później stanowić podstawy do przerwania urlopu zdrowotnego nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37254 )
Array ( [docId] => 37254 )

Array ( [docId] => 37254 )