Urlop zdrowotny nauczyciela – planowane zmiany w Karcie Nauczyciela

Data: 16-11-2012 r.

Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela mogą wpłynąć na zasady udzielania urlopu zdrowotnego nauczyciela. Przedstawiciele Korporacji Samorządowych chcą, aby o konieczności udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia decydował lekarz medycyny pracy, a wynagrodzenie w czasie urlopu wypłacał ZUS.

Zdaniem przedstawicieli Korporacji Samorządowych, o tym czy nauczyciel powinien skorzystać z urlopu zdrowotnego, powinien decydować lekarz medycyny pracy, a nie lekarz rodzinny – jak ma to miejsce obecnie.

Urlop zdrowotny nauczyciela nie zostanie zlikwidowany

W pierwszym etapie dyskusji dotyczącej zmian w Karcie Nauczyciela samorządowcy domagali się całkowitej likwidacji urlopu dla poratowania zdrowia. Ich zdaniem to nadmierne obciążenie dla budżetów samorządowych.

Obecnie Karta Nauczyciela daje prawo do ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony i posiadającym co najmniej 7 lat stażu pracy. Dyrektor szkoły nie ma możliwości nieudzielenia nauczycielowi urlopu zdrowotnego, jeżeli ten przedłoży orzeczenie lekarskie.

Orzeczenie o konieczności udzielenia urlopu zdrowotnego nauczyciela

Korporacje Samorządowe chcą, aby zmiany w Karcie Nauczyciela nastąpiły równolegle ze zmianą delegacji ustawowej w zakresie wydawania rozporządzenia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Przesłanki wskazujące na konieczność udzielenia urlopu zdrowotnego nauczyciela mieliby określać Minister Zdrowia i Minister Pracy, a nie Minister Edukacji Narodowej, jak ma to miejsce obecnie.

Zdaniem Samorządowców nauczyciele korzystają z urlopu dla poratowania zdrowia także wówczas, gdy go nie potrzebują i dlatego należy radykalnie zmienić zasady udzielania i korzystania z niego.

Urlop zdrowotny nauczyciela na koszt ZUS-u

Zdaniem przedstawicieli Korporacji Samorządowych, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien pokrywać koszty związane z urlopem zdrowotnym nauczyciela. Oznacza to, że jeżeli tak proponowane zmiany w Karcie Nauczyciela zostaną przyjęte, to ZUS będzie odpowiadał za wydanie decyzji o konieczności przyznania nauczycielowi urlopu dla podratowania zdrowia, ale także stanie się płatnikiem jego wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy.

Minister Edukacji Narodowej zapowiada, że ostateczny projekt zmian w Karcie Nauczyciela będzie gotowy do końca grudnia 2012 roku.

Podstawa prawna:

art. 73 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30563 )
Array ( [docId] => 30563 )