Urlop zdrowotny nauczyciela uniemożliwia odpłatną pracę w związku

Data: 11-03-2015 r.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli stwierdzi, że wykonuje on pracę zarobkową. Działalnością zarobkową dla nauczycieli może być również odpłatna praca na rzecz związku zawodowego.

Urlop zdrowotny nauczyciela jest udzielany w związku z koniecznością realizacji zaleconego przez lekarza leczenia ma być przeznaczony na poprawę stanu zdrowia, dlatego Karta Nauczyciela zabrania w tym czasie podejmowania aktywności zarobkowej art. 73 ust. 7 Karta Nauczyciela).

 

Pełnienie funkcji w związku zawodowym może oznaczać dla nauczycieli prawo do otrzymywania diety. Dieta jest wypłacana w związku z koniecznością realizowania obowiązków wynikających z organizacji pracy komórki związkowej, a zatem jest wynagrodzeniem za pracę. Powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego należy zauważyć, że korzystanie z urlopu zdrowotnego nauczyciela nie może być łączone z inną działalnością o charakterze zarobkowym, ponieważ uniemożliwia to osiągnięcie celu urlopu, jakim jest poprawa stanu zdrowia (uchwała SN z dn. 7 lipca 2005 r., II PZP 5/05).

Karta Nauczyciela nie definiuje pojęcia „praca zarobkowa”

Wątpliwości nauczycieli może budzić pojęcie pracy zarobkowej, bowiem nie zostało ono zdefiniowane w ustawie Karta Nauczyciela. Praca na rzecz związku zawodowego może zakłócać warunki do regenerowania stanu zdrowia, ale o tym czy tak jest w rzeczywistości  powinien zadecydować dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję odnośnie tego czy działania podejmowane w okresie, kiedy wykorzystywany jest urlop zdrowotny nauczyciela są działalnością zarobkową.

Dyrektor szkoły może odwołać nauczyciela zarabiającego w czasie urlopu zdrowotnego

Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia wykonuje pracę zarobkową, ma obowiązek odwołania go z tego urlopu (art. 73 ust. 7 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły za podejmowanie innej działalności zarobkowej może uznać pracę na rzecz związku zawodowego za którą nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie.

Źródło:

Uchwała Sądu Najwyższego z dn. 7 lipca 2005 r., II PZP 5/05

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36704 )
Array ( [docId] => 36704 )