W szkole niepublicznej nie przysługuje urlop zdrowotny nauczyciela

Data: 09-06-2015 r.

W szkołach niepublicznych obowiązują tylko wybrane przepisy Karty Nauczyciela – nie zalicza się do nich regulacji o urlopie dla poratowania zdrowia. Urlop zdrowotny jest przewidziany wyłącznie dla nauczycieli szkół publicznych zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.

Karta Nauczyciela szczegółowo określa, które regulacje ustawy mają zastosowanie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych. Żadne inne przepisy nie mają zastosowania  - tak jest w przypadku urlopu zdrowotnego nauczyciela, którego nie przewiduje się dla pracowników szkół niepublicznych.

Karta Nauczyciela w szkole niepublicznej

Regulacje Karty Nauczyciela, które mają zastosowanie w odniesieniu do nauczycieli szkół niepublicznych zostały wymienione w samej ustawie. Dyrektor szkoły oraz jej kierownik mogą poszerzyć katalog, ale nie mogą go zawęzić.

Istotne znaczenie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych ma prawo do realizowania stażu na awans zawodowy. Karta Nauczyciela zastrzega, że prawa tego nie można odmówić, jeżeli spełnione są warunki, które przewiduje dla nauczycieli ustawa. Ponadto kadra dydaktyczno-pedagogiczna placówek niepublicznych podlega  przepisom o odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela czy o wygaśnięciu stosunku pracy z mocy prawa oraz posiada uprawnienia w zakresie przyznawania nagród (91b ust. 2 pkt 3 Karta Nauczyciela).

Urlop zdrowotny nauczyciela tylko dla pełnoetatowców

Z urlopu dla poratowania zdrowia nie może również skorzystać każdy nauczyciel pracujący w szkole publicznej. Urlop zdrowotny nauczyciela jest przewidziany dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych w pełnym wymiarze zajęć po przepracowaniu w szkole co najmniej 7 lat (art. 73 ust. 1 Karta Nauczyciela). Oznacza to, że jeżeli w okresie ostatnich 7 lat przed złożeniem wniosku ubiegający się o pierwszy urlop zdrowotny nauczyciela nie był zatrudniony na pełen etat – dyrektor szkoły nie będzie mógł go udzielić.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37298 )
Array ( [docId] => 37298 )