Dofinansowania wypoczynku z ZFŚŚ lepiej nie wypłacać zbyt wcześnie

Autor: Wysocka Marta
Data: 18-06-2015 r.

Dyrektor szkoły nie powinien wypłacać dofinansowania na wypoczynek dla nauczycieli zbyt wcześnie. Istnieje ryzyko, że środki nie będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, a dochodzenie zwrotu nienależnego świadczenia jest trudne. Dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS najlepiej wypłacać tuż przed urlopem.

Wypłacenie dofinansowania do wypoczynku, będące świadczeniem związanym  prawem do korzystania ze środków ZFŚS w szkole powinno mieć miejsce tuż przed rozpoczęciem urlopu lub po jego zakończeniu. Wprowadzając takie regulacje do regulaminu ZFŚS w szkole dyrektor szkoły ma większą pewność, że świadczenie zostanie wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem i uniknie konieczności dochodzenia zwrotu świadczenia wykorzystanego na inne cele.

Dyrektor szkoły wystąpi i zwrot nienależnie wypłaconych środków

 

Dyrektor szkoły, który wypłaca środki na kilka miesięcy przed wypoczynkiem pracownika, musi liczyć się z tym, że jego plany urlopowe mogą ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, a wówczas konieczne będzie dochodzenie zwrotu świadczenia. Środki ZFŚS mogą być bowiem wykorzystywane na ściśle określone cele i pracownik ma obowiązek udowodnienia, że nie spożytkował ich inaczej, niż pozwalają na to przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz regulamin ZFŚŚ. Jeżeli nie jest w stanie przedstawić odpowiednich dokumentów, dyrektor szkoły musi dochodzić zwrotu wypłaconego świadczenia.

Dyrektor szkoły może dokonać wypłaty po zakończeniu wypoczynku

Przepisy dotyczące wypłacania dofinansowania wypoczynku ze środków ZFŚS nie wskazują, w jakim terminie dyrektor ma wypłacić przyznane środki. Nie istnieją zatem przeszkody, aby środki dla nauczycieli i innych uprawnionych zostały wypłacone po zakończeniu wypoczynku. Dyrektor szkoły musi pamiętać, aby świadczenie urlopowe dla nauczycieli zostało wypłacone do końca sierpnia. Istotne jest jednak, aby szczegółowe regulacje dotyczące tej kwestii były określone w zakładowym regulaminie ZFŚS i były jednakowe dla wszystkich osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Pod żadnym pozorem regulacje nie mogą brzmieć odmiennie dla nauczycieli i pozostałych pracowników placówki.

Dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS nie tylko dla nauczycieli

Do korzystania ze środków gromadzonych w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych uprawnieni są wszyscy pracownicy szkoły – środki te nie są zarezerwowane dla nauczycieli (art. 2 pkt 5 ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). Dyrektor szkoły musi więc pamiętać, że część pracowników zaplanuje urlop na inny okres niż wakacje. Jeżeli termin wypoczynku przypada po wakacjach, dyrektor szkoły powinien powstrzymać się z wypłaceniem dofinansowania w tym samym terminie, co dla nauczycieli i zrealizować świadczenie w terminie poprzedzającym planowany wypoczynek.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zobacz także:

  • Dofinansowanie do zielonej szkoły jest wolne od podatku
  • Szkolenia dla nauczycieli nie mogą być finansowane ze środków ZFŚS
  • Świadczenie urlopowe dla nauczycieli na urlopie wychowawczym

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37340 )
Array ( [docId] => 37340 )