Alkohol (niekiedy) może być kosztem podatkowym

Kategoria: CIT
Data: 15-04-2015 r.

Zmienia się stanowisko fiskusa wobec kwestii zaliczania wydatków na alkohol do kosztów uzyskania przychodów. Największe szanse na zaliczenie tych wydatków do kosztów są w sytuacji, gdy alkohol podawany jest w czasie spotkań biznesowych z kontrahentami.

Trzeba pamiętać, że nawet uzyskanie interpretacji potwierdzającej prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na napoje alkoholowe spożywane zwyczajowo podczas spotkań biznesowych z kontrahentami nie wyklucza ryzyka szczegółowej weryfikacji dowodów zgromadzonych przez podatnika na okoliczność poniesienia tych wydatków trakcie postępowania podatkowego. Organy podatkowe mogą w szczególności badać, czy z całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że poniesienie wydatku było celowe i racjonalne z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej i mogło mieć potencjalny wpływ na przychody podatnika (ich zwiększenie, zabezpieczenie lub zachowanie). Należy dążyć do zgromadzenia jak największej ilości dowodów (w tym dokumentów) potwierdzających zasadność ich poniesienia w prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Na podstawie Ordynacji podatkowej jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Podatnik ma możliwość wykorzystania wszelkich dostępnych środków dowodowych w celu wykazania, że określony wydatek został faktycznie poniesiony w celu uzyskania przychodu. Sama faktura za zakup napojów alkoholowych nie będzie wystarczającym dowodem wskazującym na istnienie związku poniesionego kosztu z przychodami. Organy podatkowe wyjaśniają, że jeżeli spotkanie dotyczyło spraw biznesowych, wówczas w dokumentacji poniesionego kosztu, obok samej faktury za zakup napojów alkoholowych, powinna znaleźć się dodatkowo lista uczestników spotkania, podsumowanie jego efektów czy nawet umowy zawarte w wyniku tych spotkań. Trzeba jednak pamiętać, że w razie postępowania podatkowego, ostateczna ocena dokumentacji kosztowej dokonywana jest przez organ podatkowy uznaniowo i mogą zostać one zakwestionowane.

Możliwość uwzględnienia w kosztach podatkowych napojów alkoholowych podawanych podczas spotkań biznesowych może dotyczyć jedynie alkoholu podawanego w postaci symbolicznej i zwyczajowo oferowanego w takich sytuacjach.

Wydatki, które przedsiębiorca poniesie na napoje alkoholowe i bezalkoholowe zwyczajowo podawane podczas spotkań z kontrahentami dotyczących działalności gospodarczej, można zaliczyć do kosztów podatkowych. Trzeba przy tym jednak pamiętać o właściwej dokumentacji wydanych sum. Nie wystarczą same faktury, warto mieć też np. listę uczestników spotkania, zawarte umowy, wyniki negocjacji biznesowych itp.

Agata Wojtowicz, ekspert w zespole ds. VAT w KPMG w Polsce

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36920 )
Array ( [docId] => 36920 )