Amortyzacja według wartości początkowej po zwrocie nieruchomości

Kategoria: CIT
Autor: Piotr Kowalski
Data: 10-03-2015 r.

Jeżeli podatnik otrzyma w darowiźnie nieruchomość, która kiedyś stanowiła środek trwały w prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas nie może ponownie dokonywać amortyzacji tego budynku.

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej zdarza się, że różnego rodzaju środki trwałe (np. nieruchomości) mogą przechodzić z rąk jednego podmiotu do drugiego, m.in. w drodze darowizny. Tak było w przypadku podatniczki, która przekazała synowi (także prowadzącemu działalność gospodarczą) budynek handlowo-usługowy na podstawie umowy darowizny. Pojawiły się wątpliwości czy w sytuacji, gdyby syn zwrócił nieruchomość, można ująć budynek w ewidencji środków trwałych i amortyzować od wartości początkowej określonej w akcie notarialnym.

Organ podatkowy poinformował, że amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Amortyzacji nie podlegają natomiast grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest formą wliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przy ich nabyciu (wytworzeniu) w sposób uwzględniający, iż zużywają się one stopniowo.

Kwoty uzyskane, jako koszty uzyskania przychodów w formie odpisów amortyzacyjnych, pozostają w stałej relacji do wartości amortyzowanego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku zwrotu nieruchomości, nie ma możliwości ponownego amortyzowania środka trwałego, który już wcześniej był amortyzowany. Skoro bowiem podatniczka zaliczyła w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonane od całej wartości początkowej budynku usługowo-handlowego, to nie może ponownie dokonywać jego amortyzacji podatkowej.

Po uzyskaniu zwrotu nieruchomości i ponownym wykorzystywaniu jej w działalności gospodarczej, należy grunt i budynek ująć w ewidencji środków trwałych według uprzedniej wartości początkowej, ponieważ są to te same środki trwałe.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 lutego 2015 r., nr IBPBI/1/415-1381/14/ZK

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36718 )
Array ( [docId] => 36718 )