Jak zmieniły się przepisy dotyczące ulepszenia środków trwałych

Kategoria: CIT
Autor: Arkadiusz Juzwa
Data: 03-04-2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. środki trwałe uważa się za ulepszone − bez względu na datę przyjęcia ich do używania − gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł. Wydatki do kwoty 10.000 zł są jednorazowo zaliczane do kosztów podatkowych.   

 

Od 1 stycznia 2018 r. ustawodawca podniósł z 3.500 zł do 10.000 zł limit dotyczący amortyzacji środków trwałych. Decyduje o możliwości jednorazowego zaliczenia wydatku na nabycie środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku wydatków ponoszonych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego rozstrzyga natomiast, kiedy środki trwałe uważa się za ulepszone, co jest związane z koniecznością zwiększenia ich wartości początkowej.

Z przepisów przejściowych z 2017 roku wynikało jednak, że w razie ulepszania środków trwałych nowe przepisy dotyczą tych, które przyjęto do używania po 31 grudnia 2017 r. W przypadku środków trwałych przyjętych do używania wcześniej nadal obowiązywał stary limit 3.500 zł. Komplikowało to rozliczenia podatników w 2018 roku. Gdy podatnicy ponosili wydatki na ulepszenie środka trwałego, każdorazowo musieli identyfikować datę jego przyjęcia do używania. Ta decydowała o tym, czy dla ulepszenia (a w konsekwencji do podniesienia wartości początkowej środka trwałego) konieczne było poniesienie wydatków w kwocie przekraczających 3.500 zł, czy też 10.000 zł.

Przykład:

Spółka nabyła dwie identyczne maszyny. Jedną przyjęła do używania (i wprowadziła do ewidencji środków trwałych) 1 grudnia 2017 r. Drugą, ze względu na konieczność przystosowania miejsca jej montażu, dopiero z dniem 1 lutego 2018 r. W drugiej połowie 2018 roku każdą z maszyn poddano identycznej modernizacji i poniesiono na każdą z nich wydatek w kwocie 5.000 zł.   


W przypadku pierwszej maszyny poniesiony wydatek skutkuje jej ulepszeniem. W konsekwencji podatnik zwiększył jej wartość początkową. Przy ulepszeniu obowiązywał limit 3.500 zł.


W stosunku do drugiej maszyny poniesiony wydatek został jednorazowo zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Nie skutkował ulepszeniem maszyny powodującej konieczność zwiększenia jej wartości początkowej. Przy ulepszaniu obowiązywał limit 10.000 zł. 

Koniec

W 2019 roku data przyjęcia środka trwałego do używania bez znaczenia

 

Stan prawny obowiązujący w 2018 roku, skutkujący obowiązywaniem dwóch limitów przy ulepszaniu środków trwałych, gdzie ponadto obowiązywanie niższego limitu 3.500 zł nie wynikało wprost z treści ustawy o CIT, lecz z przepisów przejściowych do nich, spotkało się z krytyką. Do tego, jak się wydaje, nie było zamierzonym działaniem ustawodawcy.

Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca zdecydował się zlikwidować ten dualizm. Od tego dnia wszystkie środki trwałe – bez względu na datę ich przyjęcia do używania, uważane za ulepszone, gdy suma poniesionych wydatków na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację przekroczyła 10.000 zł. Tym samym, w przypadku wszystkich środków trwałych obowiązuje jeden limit, bez konieczności weryfikacji daty przyjęcia środka trwałego do używania.

Od 2019 roku także przy ulepszaniu środków trwałych przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r. obowiązuje limit 10.000 zł.

 

 

 

 

Arkadiusz Juzwa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40985 )
Array ( [docId] => 40985 )