Czy ulgi podatkowe wymagają raportowania MDR

Kategoria: CIT
Autor: Bogdan Świąder
Data: 03-04-2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. do raportowania schematów podatkowych (MDR) zobowiązane są osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne, które należą do trzech kategorii podmiotów: promotor, wspomagający i korzystający. Obowiązek ten jest nałożony na podmioty, które korzystają ze schematów podatkowych mających na celu unikanie opodatkowania lub osiąganie korzyści podatkowej.

Resort finansów wydał w sprawie raportowania schematów podatkowych objaśnienia, które mają ułatwić zrozumienie obowiązków nałożonych na podatników. Wynika z nich, że obowiązek informacyjny na podstawie przepisów MDR nie powstanie, gdy nie jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego (tj. przychody/koszty/aktywa podmiotu nie przekraczają równowartości 10 mln euro oraz wartość przedmiotu uzgodnienia nie przekracza 2,5 mln euro) i jednocześnie nie jest spełnione kryterium transgraniczne, czyli nie są to porozumienia z podmiotem zagranicznym.

 

Od tego roku wprowadzono też w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych korzystne rozwiązanie podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez siebie praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box. Mogą oni korzystać z preferencyjnego CIT, opodatkowując dochód w ten sposób wygenerowany stawką w wysokości 5%. Nie powinno to jednak być uznawane za schemat podatkowy.

Trzeba pamiętać, że schemat podatkowy jest szerokim pojęciem, które obejmuje swoim zakresem takie rozwiązania podatkowe, w których występuje kryterium głównej korzyści podatkowej, ale także inne sytuacje, w tym związane z transferami aktywów. Obowiązek raportowania może nawet dotyczyć przypadków gdy korzyść podatkowa w ogóle nie występuje, a wynika z uzgodnień biznesowych.

Innovation Box nie jest raportowany

Skorzystanie przez podatnika z ulg ustawowych, z których może on skorzystać, obniżając przez to zobowiązanie podatkowe, nie będzie kwalifikowało się jako schemat podatkowy.

Z objaśnień ministerialnych wynika, że samo skorzystanie z ulg i preferencji podatkowych takich jak ulga badawczo-rozwojowa lub „Innovation Box” nie będzie podlegało obowiązkowi raportowania na podstawie przepisów MDR, w przypadku gdy koszty związane z wydatkami podlegającymi uwzględnieniu w ramach ulgi zostały już poniesione, a ich poniesienie nie było determinowane zamiarem osiągnięcia korzyści podatkowej. Nie jest to jednak reguła, gdyż może wystąpić obowiązek raportowania w zależności od zaistniałych okoliczności.

 

Pozostałe ulgi

Schematem podatkowym nie będą, zgodnie z objaśnieniami, np: wybór metody degresywnej amortyzacji w podatku dochodowym, wybór opodatkowania VAT transakcji nieruchomości poprzez rezygnację z dobrowolnego zwolnienia z VAT oraz decyzja w zakresie obniżenia stawek amortyzacyjnych, jeżeli nie są podejmowane przy uzgadnianiu innych czynności, mających na celu uzyskanie korzyści podatkowych.

Obowiązku informowania nie będzie też przy wyborze metody degresywnej amortyzacji w podatku dochodowym, wyborze opodatkowania VAT transakcji nieruchomości poprzez rezygnację z dobrowolnego zwolnienia z VAT, decyzji w zakresie obniżenia stawek amortyzacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o CIT/ PIT, jeżeli te działania są podejmowane jako niestanowiące elementu uzgodnienia obejmującego także inne czynności.

Jeżeli zmiana kwalifikacji źródła dochodu wynika z korekty kwalifikacji uprzednio dokonanej w wyniku błędu oraz ma na celu skorygowanie (dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa), to nie ma obowiązku informowania w ramach MDR.Bogdan Świąder

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40983 )
Array ( [docId] => 40983 )