Kary umowne mogą być kosztem podatkowym spółki

Kategoria: CIT
Data: 20-05-2014 r.

Kary umowne spółka może wliczyć w koszty podatkowe, pod warunkiem, że działa przy zachowaniu zasad należytej staranności, a naliczone kary wynikają z okoliczności, na które nie miała wpływu i są one związane z uzyskiwanym przez spółkę przychodem w ramach prowadzonej działalności.

Niekiedy w wyniku nieterminowych realizacji danych projektów (np. robót budowlanych) zamawiający nalicza kary umowne wobec przedsiębiorcy (podatnika). Warto poznać w jakich okolicznościach kary umowne mogą być kosztem podatkowym, a które zdarzenia to wykluczają.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają art. 15 i art. 16 ustawy o CIT. W konsekwencji, aby dany wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione warunki określone w tym przepisie.

Na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów, albo wykonanych robót i usług.

Przepis ten wyklucza z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania wyłącznie z tytułów w nim wymienionych.

Kiedy kary umowne mogą być kosztem

W przypadku konieczności zapłacenia kar, należy zbadać, czy zostanie spełniona ogólna przesłanka wynikająca z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, tj. czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy poniesionych wydatków z przychodem, czy też wydatki te służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Może się np. zdarzyć, że naliczone kary umowne dotyczą wykonywania przedmiotu umowy i mają związek z osiąganymi z tego tytułu przychodami podatkowymi. Do tego rodzaju sytuacji może dochodzić np. w przypadku umów o roboty budowlane, gdy kary umowne wynikły z niedotrzymania terminów przez podwykonawców lub kontrahentów podatnika.

Kary umowne mogą też dotyczyć prac wykonanych nieterminowo, a nie wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług, ani też zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, czyli nie należą do rodzaju wydatków, które ustawa dyskwalifikuje jako możliwe do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Anna Duszyńska, właścicielka biura rachunkowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34966 )
Array ( [docId] => 34966 )

Array ( [docId] => 34966 )