Kiedy trzeba zwrócić ulgę na zakup kasy fiskalnej

Kategoria: CIT
Autor: Tomasz Krywan
Data: 20-08-2014 r.

Podatnik, który zawiesił na jakiś czas prowadzenie biznesu, nie musi oddawać ulgi na kasę fiskalną. Jeżeli jednak po przerwie zdecyduje się na likwidację firmy, uzyskaną na kasę ulgę trzeba będzie zwrócić.

W określonych przepisami sytuacjach podatnicy zobowiązani są do zwrotu tzw. ulgi na zakup kas. Konieczne jest to –– jeżeli w okresie trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania:

  1. podatnik zaprzestanie używania kas rejestrujących objętych ulgą,
  2. podatnik nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
  3. podatnik zaprzestanie działalności,
  4. nastąpi otwarcie likwidacji podatnika,
  5. zostanie ogłoszona upadłość podatnika,
  6. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, a więc sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych;
  7. podatnik dokona odliczenia ulgi na zakup kas z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3 porządzenia w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Do zaprzestania używania kas rejestrujących dochodzi tylko wówczas, gdy ma to charakter trwały, definitywny. Zatem do trwałego zaprzestania używania kas rejestrujących nie dochodzi w związku z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Do utraty prawa do ulgi na zakup kas w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie dochodzi jednak pod warunkiem, że podatnik wznawia wykonywanie działalności gospodarczej. O ile po okresie zawieszenia działalności handlowej podatnik zdecyduje o zamknięciu firmy – nie będzie wykonywał czynności podlegających ewidencjonowaniu za pomocą kasy – a okres użytkowania kasy od momentu rozpoczęcia do momentu zawieszenia działalności nie przekroczy trzech lat – trzeba zwrócić ulgę.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35655 )
Array ( [docId] => 35655 )