O konieczności składania CIT-ST decyduje miejsce świadczenia pracy

Kategoria: CIT
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 06-03-2014 r.

Jeżeli spółka nie posiada pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę poza miejscem siedziby, to do składanego zeznania CIT-8 nie ma obowiązku dołączania CIT-ST i CIT-ST/A.

Podatnicy CIT, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, muszą do końca marca złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). W tym samym dniu upływa również termin wpłaty podatku wynikającego z tego zeznania. W niektórych przypadkach do zeznania trzeba też dołączyć odpowiednie załączniki. Jednym z nich jest informacja CIT-ST, którą sporządza podatnik, posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka właściwa dla jego siedziby.

Niekiedy jednak spółki mają wątpliwości, czy powinny składać załączniki. Jedna za spółek, posiadała w jednym mieście centrum zarządzania, administrację, obsługę księgowa i kadrową. Natomiast magazyny spółki znajdowały się w różnych krajach Europy. Osoby zatrudnione do pracy w magazynach były oddelegowywane na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. Przedsiębiorstwo zapytało więc ministra finansów, czy powinno składać wraz z zeznaniem rocznym również załączniki CIT-ST – informację podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz CIT-ST/A – informację o zakładach (oddziałach).

Organ podatkowy wyjaśnił, że na potrzeby ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyodrębnionym organizacyjnie zakładem jest określone w umowie o pracę z konkretnym pracownikiem miejsce świadczenia pracy. Nie ma więc znaczenia, czy w danym miejscu świadczenia pracy znajduje się biuro oddziału (zakładu). Istotne jest natomiast to, aby miejsce świadczenia pracy określone było w umowie o pracę i aby położone było na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Jeżeli więc spółka nie posiada pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę poza miejscem siedziby, to nie jest zobowiązana do sporządzenia wraz z zeznaniem CIT-8 załączników CIT-ST i CIT-ST/A.

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34401 )
Array ( [docId] => 34401 )