Odsetki od udzielonej pożyczki stanowią przychód przedsiębiorcy

Kategoria: CIT
Data: 27-07-2015 r.

Jeśli firma udzieliła pożyczki od której pobiera odsetki, stanowią one przychód podlegający opodatkowaniu. Tak samo należy potraktować prowizje od udzielonej pożyczki.

Udzielenie pożyczki stanowi źródło przychodów z działalności gospodarczej. Należy jednak podkreślić, iż samo udzielenie pożyczki nie stanowi koszu uzyskania przychodów ani też przychodu podlegającego opodatkowaniu. Dopiero uzyskanie pożytków z tej pożyczki czyli odsetek stanowi przychód podlegający opodatkowaniu. Zgodnie z art. 12 ust 4 pkt 2 ustawy 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów). Otrzymanie lub kapitalizacja takich odsetek powoduje konieczność uwzględnienia ich w podstawie opodatkowania.

Przykład:

Przychód z tytułu odsetek
Spółka ABC udzieliła spółce BCD pożyczki w kwocie 70.000 zł. Odsetki naliczone na koniec maja 2015 r wyniosły 1530 zł. Spółka ABC ich nie otrzymała. Wpłynęły one na rachunek bankowy spółki w 5 czerwca 2015 r i w tej dacie powinna je ona zaliczyć do przychów podlegających opodatkowaniu.

 

Jeśli spółka udzielając pożyczki otrzymała prowizję lub pobrała inne opłaty z tytułu tej czynności to należy pamiętać iż stają się one przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym w dacie ich otrzymania, niezależnie od tego jakiego okresu dotyczą.

Poza tym należy zwrócić uwagę iż przychodami są odsetki skapitalizowane. Potwierdza to np. interpretacja indywidulana dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 lipca 2014 r nr ILPB3/423-154/14-2/PR. Wskazał on iż dosłowna treść przepisu art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT nie wskazuje wprost momentu, w którym należy rozpoznać przychód podatkowy z tytułu skapitalizowanych odsetek. Funkcjonalnie natomiast przepis ten a contrario wskazuje na konieczność uwzględnienia w przychodach podatkowych odsetek z tytułu pożyczek (kredytów) tej części należności głównej, która odpowiada skapitalizowanym odsetkom na dzień ich kapitalizacji. Za powyższą interpretacją art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT przemawia również wykładnia systemowa. Przy założeniu racjonalności ustawodawcy, należy bowiem wziąć pod uwagę pozostałe uregulowania dotyczące kapitalizacji odsetek, zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odsetki skapitalizowane, tak jak u wierzyciela są przychodem w dacie kapitalizacji, tak drugostronnie, u dłużnika są kosztem uzyskania przychodów w każdorazowej dacie ich kapitalizacji, dokonanej zgodnie z warunkami umów zawieranych przez kontrahentów. Kapitalizacja odsetek jest traktowana na równi z zapłatą, ponieważ wywiera ten sam skutek prawny – zmniejsza kwotę odsetek do zapłaty. Odsetki skapitalizowane są więc u wierzyciela przychodem w każdorazowej dacie ich kapitalizacji dokonanej zgodnie z warunkami umów zawieranych przez kontrahentów.

Podsumowując, przychód podatkowy z tytułu odsetek od pożyczek należy rozpoznać w dacie ich zapłaty, a jeśli zgodnie z umową dochodzi do ich kapitalizacji – w dacie ich kapitalizacji.

Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. rachunkowości

Tagi: pożyczka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37626 )
Array ( [docId] => 37626 )

Array ( [docId] => 37626 )