Opłaty wstępne w umowach leasingowych są kosztem podatkowym

Kategoria: CIT
Autor: Piotr Kowalski
Data: 03-10-2014 r.

Opłata wstępna w umowie leasingowej czyli tzw. czynsz inicjalny może być zaliczony do tzw. pośrednich kosztów uzyskania przychodów. Powinny stanowić koszty uzyskania przychodów jednorazowo w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.

W umowach leasingowych opłaty wstępne (tzw. czynsz inicjalny) są uznawane za pierwszą ratę leasingową. Wątpliwości podatników budzi jednak to, czy opłaty wstępne zapłacone jednorazowo w 2014 r. można zaliczyć w całości do kosztów podatkowych tego roku.

 

Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, należy rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami. Koszty podatkowe można podzielić na:

  • bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód),
  • inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Pośrednie koszty uzyskania przychodów to takie wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia. Nie pozostają one w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika - brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód.

Opłaty leasingowe (w tym również wstępne) zaliczane są do tzw. pośrednich kosztów uzyskania przychodów, których nie można przyporządkować do określonego przychodu.

Opłaty wstępne nie mają charakteru należności związanych z czynnościami przygotowania lub zawarcia umowy leasingowej, nie stanowią kaucji gwarancyjnej ani nie dotyczą kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Zatem powinny stanowić koszty uzyskania przychodów jednorazowo w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 września 2014 r., nr ITPB3/423-337/14/KK

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35820 )
Array ( [docId] => 35820 )