Opodatkowanie przekazania udziałów w formie darowizny

Kategoria: CIT
Autor: Mariusz Olech
Data: 03-02-2015 r.

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może swoje udziały zarówno sprzedać, jak i darować. W zależności od tego czy obdarowania będzie osoba fizyczna, czy spółka, będą miały zastosowanie różne rodzaje opodatkowania.

Umowa darowizny została uregulowana w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 888 § 1 kc przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

 

Nie ma prawnych przeszkód, aby na podstawie umowy darowizny przekazać udziały w spółce innej spółce kapitałowej lub osobie fizycznej. Obdarowana jednostka będzie musiała z tego tytułu rozpoznać przychód do celów CIT. Natomiast u darczyńcy będącego osobą fizyczną nie powstanie w związku z tym świadczeniem przychód w PIT.

Jeżeli obdarowanym podmiotem nie będzie osoba fizyczna, lecz spółka z o.o., nabycie przez nią udziałów w innej spółce kapitałowej nie będzie podlegać podatkowi od spadków i darowizn. Jak bowiem wynika z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny. Podatek ten dotyczy zatem osób fizycznych

Jeżeli natomiast obdarowaną będzie spółka z o.o., wówczas skutki umowy darowizny wystąpią na gruncie przepisów ustawy o CIT. W świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 przychodem jest także wartość otrzymanych nieodpłatnie albo częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych bądź częściowo odpłatnych świadczeń.

W myśl art. 12 ust. 5 ustawy o CIT wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami albo prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki, w której udziały przekazała na podstawie umowy darowizny na rzecz innej spółki z o.o., nie będzie musiała z tego tytułu rozpoznawać przychodu do opodatkowania na podstawie ustawy o PIT.

Wprawdzie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych opodatkowane tym podatkiem uznaje m.in. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), jednak darowizna udziałów w spółce z o.o. jako świadczenie pod tytułem darmowym - nie jest ich odpłatnym zbyciem.

Mariusz Olech, prawnik, specjalista ds. prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36544 )
Array ( [docId] => 36544 )

Array ( [docId] => 36544 )