Podatek CIT w przypadku opłaty rezerwacyjnej za pobyt w hotelu

Kategoria: CIT
Autor: Katarzyna Trzpioła
Data: 09-04-2015 r.

Generalna zasada wynikająca z przepisów ustawy o CIT mówi, że przychód nie powstaje z chwilą otrzymania zaliczki. Niekiedy jednak nie dochodzi do zawarcia umowy i zaliczka jest zwracana klientowi w całości bądź w części.

Przepisy ustawy o CIT nie wprowadzają żadnych szczególnych unormowań w zakresie powstania przychodu związanego ze świadczeniem usług hotelarskich. Zatem kierując się zasadami wynikającymi z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Pojawiają się wątpliwości, czy w przypadku otrzymania przez hotel opłaty za rezerwację stanowi ona już przychód. W celu określenia sposobu opodatkowania opłat rezerwacyjnych regulowanych na poczet usług hotelarskich trzeba najpierw dokonać ustalenia ich charakteru prawnego. Instytucja zaliczki została unormowana w art. 743 Kodeksu cywilnego w odniesieniu do umowy zlecenia.

Zaliczki może żądać przyjmujący zlecenie, jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków. Tym samym pojęcia zaliczki używa się na określenie pewnej kwoty pieniężnej świadczonej drugiej stronie, na poczet wykonania umowy.

Zaliczka nie powoduje powstania roszczeń o charakterze odszkodowawczym, na wypadek niewykonania umowy. Jest ona z zasady zaliczana na poczet zawartej umowy. Oznacza to, że w chwili otrzymania zaliczki nie powstaje przychód. Wynika to z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT.

W części przypadków zdarza się jednak, że ostatecznie nie dochodzi do wykonania usługi i opłata rezerwacyjna jest w całości lub części zatrzymywana przez hotel czy też zwracana klientowi w całości. Jeśli zgodnie z postanowieniami umowy część lub całość zaliczki zostaje zatrzymana przez hotel, staje się wtedy zadatkiem i jednocześnie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Katarzyna Trzpioła, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37004 )
Array ( [docId] => 37004 )