Zmiany w CIT uszczelniają system podatkowy

Kategoria: CIT
Data: 09-04-2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy podatkowe mające istotne znaczenie dla przedsiębiorców. Dotyczą m.in. zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) oraz cen transferowych.

Mechanizm CFC opiera się na obowiązku uwzględnienia w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych mających siedzibę lub zarząd w kraju o niższym niż obowiązujący w państwie rezydencji i podmiotu dominującego opodatkowania. Zgodnie z nowymi przepisami, polscy rezydenci mają obowiązek prowadzenia rejestru spółek zagranicznych i ewidencji zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej oraz wykazania w odrębnym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych i opodatkowania ich 19 % stawką podatku CIT. Obliczony w ten sposób podatek będzie podlegał obniżeniu o kwotę podatku, która została uiszczona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w państwie jej rezydencji od dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami obowiązkiem sporządzenia dokumentacji o której mowa w art. 9a ustawy CIT objęte zostały umowy spółki osobowej (spółki jawne, spółki komandytowe i spółki partnerskie), umowy wspólnego przedsięwzięcia oraz inne umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami. W dokumentacji należy opisać w szczególności przyjęte w umowie zasady udziału wspólników w zysku oraz uczestnictwa w stratach. Nowelizacja przepisów przewiduje również nałożenie obowiązku dokumentacyjnego na transakcje realizowane pomiędzy podatnikiem a jego zagranicznym zakładem. W ramach nowelizacji doprecyzowano również katalog powiązań - podmiotami powiązanymi będą również podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

Wspomniane zmiany stanowią próbę uszczelnienia systemu podatkowego przez ustawodawcę. Przede wszystkim wprowadzają nieznany dotychczas w Polsce mechanizm CFC, stosowany powszechnie na arenie międzynarodowej. Wprowadzone regulacje o CFC mają na celu ograniczenie szkodliwej konkurencji podatkowej ze strony Państw o korzystnych reżimach podatkowych poprzez rozwiązania wewnętrzne, powodujące konieczność opodatkowania dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych w Polsce. Zmiany te z pewnością mogą mieć wpływ na ograniczenie pewnych struktur podatkowych z wykorzystaniem spółek z Państw, dla których stawka podatku wynosi mniej niż 14,25%.

Ustawodawca wprowadził obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dla umów spółek osobowych, wspólnych przedsięwzięć i podobnych umów. Warto zwrócić uwagę na problemy praktyczne w sporządzeniu takiej dokumentacji przez wielu przedsiębiorców w Polsce, prowadzących działalności z wykorzystaniem spółek komandytowych, w których komplementariuszem jest spółka kapitałowa, ponosząca nieograniczone ryzyko w zakresie udziału w stratach jako komplementariusz a jednocześnie posiadająca bardzo ograniczony udział w zyskach.

 

Emil Kaczyński, ekspert podatkowy w dziale doradztwa podatkowego z gdańskiego biura w KPMG

Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37002 )
Array ( [docId] => 37002 )